tava1345
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có