cudongtai
  • Hạng ...
  • Ngọc 2,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 54.02%
  • Chỉ số xã hội 87
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cudongtai0 - 1 alphax
cudongtai2 - 2 haiha
cudongtai0 - 1 husky
cudongtai0 - 2 tuyen0088
cudongtai10 - 2 robo079
cudongtai8 - 4 phongca
cudongtai7 - 5 alita
cudongtai0 - 3 xuanhoai
cudongtai8 - 9 supersen
cudongtai14 - 8 ruacon
cudongtai16 - 10 kulito
cudongtai19 - 11 vitty
cudongtai0 - 1 ohmygod
cudongtai1 - 0 caothuso1
cudongtai23 - 11 giotmua
cudongtai4 - 3 bexinkk
cudongtai37 - 13 ethan
cudongtai15 - 22 sangbd
cudongtai13 - 7 phongyeu
cudongtai16 - 6 tieuling
cudongtai42 - 21 ngocluuly
cudongtai0 - 1 assakyr
cudongtai29 - 17 gaodo
cudongtai25 - 12 tonyus
cudongtai0 - 1 caonhocodon
cudongtai0 - 1 quangquang
cudongtai1 - 0 babyboss
cudongtai2 - 4 vikend
cudongtai2 - 0 nghitran
cudongtai0 - 1 h123321
cudongtai57 - 24 titus
cudongtai23 - 22 yenthanh
cudongtai21 - 2 krixi
cudongtai12 - 2 kimhien15
cudongtai17 - 6 cuopbiensoh2o
cudongtai7 - 2 eketao
cudongtai27 - 20 suneo
cudongtai5 - 4 michnhi
cudongtai12 - 2 love74
cudongtai10 - 0 bingan
cudongtai0 - 2 adorabat
cudongtai12 - 7 dragon
cudongtai0 - 3 silvermoon
cudongtai2 - 1 nhatmai
cudongtai3 - 0 quoctuan1905
cudongtai16 - 6 teoteo
cudongtai7 - 5 chihiro
cudongtai26 - 18 tata88
cudongtai11 - 3 bluejune
cudongtai68 - 28 kakao911
cudongtai0 - 1 sirenhead
cudongtai2 - 8 haicuibap
cudongtai0 - 2 solitude
cudongtai9 - 8 thimhuong
cudongtai6 - 4 huongly
cudongtai20 - 13 flash
cudongtai10 - 4 langtu
cudongtai26 - 12 sansvirus
cudongtai9 - 5 diegohoang
cudongtai1 - 3 cry99
cudongtai3 - 5 behai34
cudongtai22 - 9 yoona
cudongtai24 - 6 tieuyeutinh
cudongtai19 - 6 kidalone
cudongtai13 - 6 paradol
cudongtai4 - 18 mrrua
cudongtai15 - 15 hongtran6789
cudongtai12 - 12 gacontapta
cudongtai1 - 2 tava1345
cudongtai1 - 0 huynguyenqn123
cudongtai8 - 8 scorpius
cudongtai9 - 8 tom2000
cudongtai7 - 10 hades
cudongtai8 - 8 lucky
cudongtai12 - 15 peheo
cudongtai15 - 15 denhayden
cudongtai26 - 32 vuamui
cudongtai12 - 15 tieuholy
cudongtai8 - 19 mrboo
cudongtai1 - 1 apollo
cudongtai3 - 6 nagato
cudongtai9 - 15 nolan
cudongtai13 - 19 mynno
cudongtai6 - 17 aiamcaro
cudongtai8 - 33 buomchua
cudongtai1 - 2 tuliphalan
cudongtai3 - 22 sieuga