haihoang
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có