cfchp
  • Hạng 29
  • Chỉ số ảnh hưởng 45
  • Điểm 117
  • Tỉ lệ thắng 77.05%
  • Thời gian tham gia 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có