cfchp
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 200
  • Tỉ lệ thắng 75.81%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có