nguyenvancu
  • Hạng 174
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 2
  • Tỉ lệ thắng 33.08%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nguyenvancu2 - 4 nhatvy2291
nguyenvancu0 - 2 silvermoon
nguyenvancu1 - 6 matngu23
nguyenvancu4 - 8 phuongxoan
nguyenvancu1 - 1 happykid76
nguyenvancu1 - 7 ngannguyen
nguyenvancu2 - 7 matngu20
nguyenvancu4 - 4 thythy2021
nguyenvancu1 - 1 lanhphong
nguyenvancu5 - 3 kidboy
nguyenvancu7 - 3 thuphuongle99
nguyenvancu2 - 1 qqlamie
nguyenvancu2 - 0 ukiko
nguyenvancu0 - 1 changtraivotinh035
nguyenvancu8 - 7 heoway
nguyenvancu8 - 7 nguyentri10x
nguyenvancu0 - 1 cuccu
nguyenvancu5 - 7 trucmai
nguyenvancu3 - 7 dolphin
nguyenvancu0 - 2 matngu14
nguyenvancu2 - 4 vnnguyendung
nguyenvancu4 - 16 thuytinhkhoc
nguyenvancu7 - 9 yoshida
nguyenvancu4 - 2 vesau
nguyenvancu0 - 2 toanluf
nguyenvancu0 - 1 dorabase
nguyenvancu5 - 7 tranhang07
nguyenvancu6 - 2 mavuong
nguyenvancu3 - 9 lyquoc
nguyenvancu0 - 1 mailady
nguyenvancu7 - 6 buonnhoem
nguyenvancu4 - 2 mayakieu
nguyenvancu5 - 1 hanhphucvotan
nguyenvancu3 - 2 hamynn
nguyenvancu6 - 14 duyen10
nguyenvancu8 - 5 trunghieu87
nguyenvancu0 - 1 hoaanhdao2008
nguyenvancu12 - 7 viphung
nguyenvancu3 - 2 lvtrung
nguyenvancu5 - 3 taolabo
nguyenvancu6 - 4 phuongkarry
nguyenvancu1 - 1 suoingoc
nguyenvancu5 - 4 dungtrieu
nguyenvancu1 - 2 forfun
nguyenvancu2 - 0 th123
nguyenvancu5 - 1 lemaipa
nguyenvancu6 - 0 nhimxu
nguyenvancu9 - 4 quangmetro
nguyenvancu4 - 4 thuykien
nguyenvancu0 - 2 totoro
nguyenvancu3 - 4 nttthuy
nguyenvancu0 - 1 bapcaingoc
nguyenvancu2 - 0 dhkdhk333
nguyenvancu1 - 6 chauky77
nguyenvancu0 - 1 mjetran
nguyenvancu5 - 5 h2so4
nguyenvancu3 - 3 xuanthupro
nguyenvancu2 - 4 jang80
nguyenvancu3 - 1 vanvolang
nguyenvancu3 - 9 khoailangnuong
nguyenvancu1 - 2 qindy
nguyenvancu5 - 1 nkocdethuong
nguyenvancu0 - 3 lexuan22
nguyenvancu2 - 0 quynhnt
nguyenvancu1 - 1 toxuanhoang
nguyenvancu4 - 5 hoadongtien00
nguyenvancu2 - 4 canhnd94
nguyenvancu0 - 3 phuongkitty
nguyenvancu1 - 0 kyhoi
nguyenvancu2 - 2 lejun
nguyenvancu0 - 2 nguyenhonganh
nguyenvancu1 - 1 nhipcautre21
nguyenvancu2 - 10 nhibuong
nguyenvancu33 - 16 luongxuanbuoc
nguyenvancu5 - 3 lanthanh
nguyenvancu1 - 1 scp67892021
nguyenvancu5 - 8 canho
nguyenvancu8 - 6 alphax
nguyenvancu0 - 2 handanong
nguyenvancu3 - 5 heodat91
nguyenvancu0 - 1 ttttt
nguyenvancu0 - 1 tttung24
nguyenvancu7 - 9 beyeupk
nguyenvancu0 - 1 gatamky2020
nguyenvancu1 - 2 beo3b123
nguyenvancu1 - 4 ned2002
nguyenvancu0 - 2 heoconhamchoi
nguyenvancu3 - 6 trannhat
nguyenvancu1 - 5 tuliphalan
nguyenvancu8 - 8 alita
nguyenvancu8 - 10 thimhuong
nguyenvancu23 - 33 keosua
nguyenvancu5 - 2 aiamcaro
nguyenvancu5 - 6 tom2000
nguyenvancu2 - 8 diegohoang
nguyenvancu2 - 4 susikoi
nguyenvancu6 - 13 cry99
nguyenvancu3 - 3 nagato
nguyenvancu0 - 2 keyofbeauty
nguyenvancu4 - 11 supersen