vnvodich1
  • Hạng 71
  • Chỉ số ảnh hưởng 25
  • Điểm 64
  • Tỉ lệ thắng 64.00%
  • Thời gian tham gia 1 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vnvodich16 - 4 tuyen0088
vnvodich13 - 0 tuanphong
vnvodich12 - 0 loikacm
vnvodich12 - 0 thuydung25
vnvodich12 - 0 minhngoc2142009
vnvodich12 - 0 bingan
vnvodich11 - 0 dragon
vnvodich11 - 0 michnhi
vnvodich11 - 0 samurai007
vnvodich10 - 2 kulito
vnvodich15 - 4 nan007
vnvodich14 - 1 haikhenh90
vnvodich11 - 0 bongo
vnvodich10 - 4 sieucaothu0508
vnvodich11 - 5 husky0403
vnvodich13 - 6 thienthan28
vnvodich11 - 0 phamthanhphuc111
vnvodich10 - 1 fluffy
vnvodich11 - 0 chdtri
vnvodich11 - 0 henthithangthoi
vnvodich11 - 4 scorpius
vnvodich11 - 1 boomx
vnvodich11 - 0 paradol
vnvodich13 - 2 hades
vnvodich15 - 1 krixi
vnvodich11 - 1 alibaba
vnvodich12 - 11 yenthanh
vnvodich12 - 1 aiamcaro
vnvodich12 - 2 beerus
vnvodich13 - 0 bibofx
vnvodich11 - 0 truongthevinh
vnvodich15 - 2 mynno
vnvodich11 - 4 denhayden
vnvodich11 - 0 nguyentri10x
vnvodich13 - 3 phongyeu
vnvodich12 - 3 tonyus
vnvodich10 - 2 freedomman
vnvodich13 - 0 kuti12t3
vnvodich13 - 1 phuc1231
vnvodich11 - 0 nguoichoi123
vnvodich10 - 1 congiola
vnvodich11 - 0 tuananh56
vnvodich11 - 1 fnckboiz
vnvodich10 - 3 ladieubong
vnvodich10 - 1 pianooo
vnvodich13 - 0 elaina
vnvodich13 - 1 babyboss
vnvodich11 - 0 cuhanhtanthu113
vnvodich12 - 1 huongly
vnvodich19 - 2 chuyenluat1
vnvodich11 - 0 behai34
vnvodich10 - 1 rip001
vnvodich15 - 0 robo097
vnvodich10 - 1 robo089
vnvodich15 - 1 gatamky2020
vnvodich12 - 0 phatppq1994
vnvodich11 - 0 shu1412
vnvodich14 - 0 tranducnam
vnvodich12 - 0 pmxinh
vnvodich13 - 0 hongtran6789
vnvodich15 - 3 tieuyeutinh
vnvodich13 - 2 vuamui
vnvodich10 - 1 apollo
vnvodich13 - 4 kidalone
vnvodich12 - 1 nhatmai
vnvodich14 - 3 aconnongthon
vnvodich11 - 0 ethan
vnvodich10 - 2 haicuibap
vnvodich11 - 3 vanltt
vnvodich10 - 1 cry99
vnvodich10 - 2 thienloi
vnvodich10 - 1 susikoi
vnvodich14 - 0 love74
vnvodich14 - 2 nqthacker
vnvodich12 - 0 otxanh