bauvat
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có