dau127
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 325
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 74.07%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 1.63
  • Thời gian tham gia 9 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có