hoangquan
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 200
  • Tỉ lệ thắng 86.36%
  • Chỉ số xã hội 44
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Rương hào hiệp
Chưa có