shupapol
  • Hạng 102
  • Chỉ số ảnh hưởng 21
  • Điểm 31
  • Tỉ lệ thắng 47.17%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có