haicuibap
  • Hạng ...
  • Ngọc 3,174
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 67.82%
  • Chỉ số xã hội 202
  • Chỉ số đam mê 0.37
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
haicuibap2 - 2 nganhuong
haicuibap1 - 1 kamichan
haicuibap0 - 4 director
haicuibap0 - 1 support
haicuibap5 - 0 hoangnhat
haicuibap2 - 0 phamvo
haicuibap1 - 1 tranhang07
haicuibap0 - 1 vuaphapthuatkybi
haicuibap1 - 0 haruharu
haicuibap2 - 0 long234
haicuibap2 - 0 dangky1lan
haicuibap2 - 1 cuong97
haicuibap2 - 0 sungjinwoo
haicuibap3 - 0 scary278
haicuibap2 - 1 honeymoon1991
haicuibap3 - 0 huonggiangg
haicuibap2 - 0 ducthuan99
haicuibap3 - 1 sauminh
haicuibap2 - 0 danhbnbnbnbnv
haicuibap2 - 1 accdif
haicuibap1 - 0 minhcu
haicuibap3 - 2 justforfun
haicuibap0 - 1 freedomman
haicuibap2 - 1 nan007
haicuibap1 - 3 canhty
haicuibap4 - 27 silvermoon
haicuibap5 - 5 babyboss
haicuibap1 - 1 heoway
haicuibap1 - 0 khailev111
haicuibap1 - 3 quangthinh
haicuibap2 - 1 tuyen0088
haicuibap1 - 2 congiola
haicuibap0 - 1 huynht
haicuibap3 - 0 nallvllan
haicuibap2 - 0 phucle
haicuibap3 - 2 lanthanh
haicuibap0 - 3 bestcaro
haicuibap7 - 5 alita
haicuibap1 - 0 quanghuy
haicuibap7 - 1 tuliphalan
haicuibap13 - 2 peheo
haicuibap9 - 2 love74
haicuibap2 - 1 caonhocodon
haicuibap10 - 1 nguyentri10x
haicuibap0 - 4 sweetberry
haicuibap1 - 1 rip002
haicuibap0 - 3 moitapchoi
haicuibap2 - 0 scp67892021
haicuibap1 - 0 manchausa
haicuibap0 - 1 hikaru
haicuibap2 - 0 robo015
haicuibap4 - 0 robo007
haicuibap2 - 0 phongyeu
haicuibap7 - 2 lucky
haicuibap9 - 3 michnhi
haicuibap8 - 1 yoona
haicuibap0 - 2 botran
haicuibap1 - 1 yeusinhly
haicuibap1 - 0 namcute06
haicuibap13 - 3 cuopbiensoh2o
haicuibap2 - 0 bongdem123
haicuibap6 - 0 vnvodich
haicuibap0 - 1 mrhuandz
haicuibap1 - 1 husky
haicuibap0 - 3 pianooo
haicuibap1 - 0 ilaschool123
haicuibap1 - 0 logbeta
haicuibap1 - 0 datnguvl
haicuibap0 - 1 manii
haicuibap3 - 1 keosua
haicuibap0 - 2 thanhthanh2k8
haicuibap0 - 1 thangchin
haicuibap0 - 1 meoww
haicuibap1 - 0 congchelseahd
haicuibap0 - 1 darius
haicuibap15 - 7 scorpius
haicuibap2 - 2 kakao911
haicuibap1 - 1 leduong07012007
haicuibap6 - 7 nhatmai
haicuibap0 - 1 kylewoo
haicuibap1 - 0 thiencpqn
haicuibap8 - 1 sirenhead
haicuibap0 - 1 binhdeepfry
haicuibap1 - 0 nguyenvancu
haicuibap0 - 1 hoangquan
haicuibap1 - 1 gafbuwj
haicuibap0 - 2 win6789
haicuibap2 - 0 mainguyen
haicuibap2 - 0 khangbbooi
haicuibap3 - 0 ted1992
haicuibap1 - 1 luvie
haicuibap13 - 2 gacontapta
haicuibap7 - 0 bingan
haicuibap1 - 0 xichum20411
haicuibap2 - 0 ngoclinhnguyen
haicuibap3 - 3 gatamky2020
haicuibap11 - 2 giotmua
haicuibap1 - 2 chuyenluat1
haicuibap1 - 1 cupcake123
haicuibap1 - 0 quantoki