gafbuwj
  • Hạng 78
  • Cấp bậc Trung cấp I
  • Ngọc 92
  • Tỉ lệ thắng 63.46%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có