kythutudo
  • Hạng 73
  • Chỉ số ảnh hưởng 25
  • Điểm 46
  • Tỉ lệ thắng 57.53%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kythutudo3 - 7 silvermoon
kythutudo3 - 1 viphung
kythutudo1 - 3 nhatmai
kythutudo2 - 0 imnoob
kythutudo0 - 3 husky0403
kythutudo1 - 3 tuyen0088
kythutudo2 - 2 gatamky2014
kythutudo2 - 3 justforfun
kythutudo3 - 2 robo067
kythutudo2 - 0 lamcaro
kythutudo1 - 0 robo009
kythutudo0 - 4 babyboss
kythutudo1 - 5 negus
kythutudo0 - 2 kingday
kythutudo0 - 1 rip001
kythutudo1 - 3 diemphuong
kythutudo1 - 0 nguoiduongthoi
kythutudo1 - 0 hotder
kythutudo0 - 2 ladieubong
kythutudo7 - 0 tuyetanh
kythutudo5 - 2 tom2000
kythutudo0 - 1 director
kythutudo1 - 0 luando159
kythutudo2 - 0 batkhachienbai123
kythutudo0 - 3 emthuonganh
kythutudo1 - 2 yeusinhly
kythutudo1 - 0 congyn
kythutudo0 - 3 assakyr
kythutudo0 - 3 shiomi
kythutudo1 - 1 gatamky2020
kythutudo1 - 1 prothanhgm
kythutudo0 - 1 scp67892021
kythutudo0 - 1 sakura
kythutudo2 - 0 thinh
kythutudo0 - 1 tttung24
kythutudo2 - 0 vuivui
kythutudo3 - 0 nagisashiotauwu
kythutudo1 - 0 vuduclinh202
kythutudo1 - 0 hung09102008
kythutudo3 - 0 dung0975146154
kythutudo1 - 0 alibaba
kythutudo2 - 0 phonggaf
kythutudo3 - 1 mrhuandz
kythutudo0 - 1 dangtiendung
kythutudo1 - 0 hyvonggio
kythutudo1 - 2 pianooo
kythutudo1 - 0 phongyeu
kythutudo3 - 4 chuyenluat1
kythutudo4 - 1 vuamui
kythutudo3 - 0 chihiro
kythutudo5 - 4 mrboo
kythutudo4 - 1 langtu
kythutudo5 - 2 denhayden
kythutudo2 - 0 yukii
kythutudo5 - 0 tuliphalan
kythutudo3 - 0 gaodo
kythutudo4 - 1 kulito
kythutudo0 - 1 bestcaro
kythutudo5 - 2 tieuyeutinh
kythutudo9 - 1 tranducnam
kythutudo4 - 0 heorung18
kythutudo1 - 1 michnhi
kythutudo8 - 2 hongtran6789
kythutudo4 - 1 behai34
kythutudo0 - 1 bluejune
kythutudo4 - 2 yoona
kythutudo4 - 1 caonhocodon
kythutudo1 - 0 kidalone
kythutudo5 - 2 boomx
kythutudo1 - 2 eketao
kythutudo5 - 1 nolan
kythutudo5 - 5 mrrua
kythutudo1 - 1 apollo