kythutudo
  • Hạng 116
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 132
  • Tỉ lệ thắng 60.96%
  • Chỉ số xã hội 146
  • Chỉ số đam mê 0.20
  • Thời gian tham gia 7 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kythutudo2 - 0 nonono
kythutudo2 - 0 tnhan2502
kythutudo4 - 0 xanhlacay
kythutudo3 - 2 diemcaro04999
kythutudo0 - 1 lqdoan
kythutudo1 - 0 moon2011
kythutudo0 - 2 option
kythutudo1 - 1 yenle123
kythutudo2 - 4 trungtcc
kythutudo3 - 1 idontknow23
kythutudo2 - 0 minhquan58
kythutudo4 - 1 hochitrung
kythutudo1 - 0 tu211
kythutudo2 - 0 dunght5185
kythutudo1 - 2 botbien
kythutudo2 - 0 greenland
kythutudo2 - 0 kentpham
kythutudo1 - 0 trongkute
kythutudo2 - 0 xingchha
kythutudo1 - 0 kaitoxx
kythutudo0 - 1 cuong97
kythutudo1 - 0 phungthanh
kythutudo0 - 1 rambo
kythutudo1 - 0 augustin
kythutudo0 - 2 canhty
kythutudo1 - 0 because
kythutudo1 - 0 kehuydiet2802
kythutudo10 - 8 gatamky2020
kythutudo0 - 1 qindy
kythutudo1 - 0 vyga123
kythutudo1 - 2 sauminh
kythutudo2 - 0 n123456
kythutudo1 - 1 heoxixoan
kythutudo2 - 0 buingoc2
kythutudo2 - 0 superken2k4
kythutudo0 - 2 hahaha33
kythutudo0 - 2 kenthompson311
kythutudo1 - 0 goldrose
kythutudo1 - 0 gatamky2008
kythutudo1 - 0 huyen1702121007
kythutudo1 - 1 legiabao2004
kythutudo1 - 0 hoangvu123
kythutudo1 - 1 quangthinh
kythutudo1 - 0 phamvancuong
kythutudo5 - 1 linhphuong2013
kythutudo2 - 0 hangnguyenthi
kythutudo1 - 0 nhune
kythutudo2 - 0 tan2k
kythutudo1 - 0 bitan2k5
kythutudo0 - 1 thanhthanh2k7
kythutudo4 - 0 bitan2k7
kythutudo2 - 2 mayakieu
kythutudo1 - 1 yellowrain
kythutudo1 - 0 zakz1000
kythutudo0 - 2 support
kythutudo0 - 3 xumy123321
kythutudo0 - 3 sieucaothu0508
kythutudo2 - 0 viet26
kythutudo1 - 3 nan007
kythutudo2 - 0 hoanglan
kythutudo0 - 5 husky0403
kythutudo3 - 0 phonggaf
kythutudo2 - 0 hoaiiphuongg19
kythutudo2 - 1 long1
kythutudo1 - 0 l1ght
kythutudo0 - 1 happy123
kythutudo1 - 0 thienda6e
kythutudo1 - 2 nh0xackekeect
kythutudo4 - 0 duyen10
kythutudo1 - 1 hoangtran
kythutudo3 - 4 tuyen0088
kythutudo2 - 0 tobiphuoc
kythutudo4 - 9 silvermoon
kythutudo1 - 2 scp67892021
kythutudo1 - 1 nonamevn
kythutudo1 - 0 matmat99
kythutudo1 - 0 skycolt
kythutudo5 - 0 yuhtcogn
kythutudo1 - 2 huongkute
kythutudo3 - 1 viphung
kythutudo1 - 3 nhatmai
kythutudo2 - 0 imnoob
kythutudo2 - 2 gatamky2014
kythutudo2 - 3 justforfun
kythutudo3 - 2 robo067
kythutudo2 - 0 lamcaro
kythutudo1 - 0 robo009
kythutudo0 - 4 babyboss
kythutudo1 - 5 negus
kythutudo0 - 2 kingday
kythutudo0 - 1 rip001
kythutudo1 - 3 diemphuong
kythutudo1 - 0 nguoiduongthoi
kythutudo1 - 0 hotder
kythutudo0 - 2 ladieubong
kythutudo7 - 0 tuyetanh
kythutudo5 - 2 tom2000
kythutudo0 - 1 director
kythutudo1 - 0 luando159
kythutudo2 - 0 batkhachienbai123