ladieubong
  • Hạng ...
  • Ngọc 23,746
  • Tỉ lệ thắng 79.10%
  • Chỉ số xã hội 244
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ladieubong7 - 5 saulybiet
ladieubong3 - 0 saobang
ladieubong1 - 0 devilking
ladieubong1 - 0 maylangthang
ladieubong9 - 9 chiukonoi
ladieubong0 - 1 nuhondanhroi
ladieubong0 - 2 redwolf
ladieubong1 - 2 hieveryone
ladieubong5 - 0 trucmai
ladieubong13 - 16 botbien
ladieubong1 - 2 nhatmai3
ladieubong3 - 4 uefalona
ladieubong3 - 0 meokitty
ladieubong3 - 0 dorabase
ladieubong1 - 8 cuibap00
ladieubong5 - 1 onlytrust
ladieubong1 - 0 giotmuathu
ladieubong1 - 0 huyluxz
ladieubong1 - 0 baygiothangmay
ladieubong10 - 0 binhnhi
ladieubong12 - 0 ngocluan
ladieubong7 - 0 vientuong
ladieubong6 - 1 yeucogiao
ladieubong3 - 0 heolovemusic
ladieubong3 - 7 lasaurieng
ladieubong10 - 1 baniphonere
ladieubong24 - 3 hochitrung
ladieubong2 - 0 tuongsinh
ladieubong1 - 0 gacontapdi1
ladieubong2 - 4 phamphuhung
ladieubong14 - 19 vuaphapthuatkybi
ladieubong2 - 0 ngocsonhb
ladieubong2 - 1 xuanthupro
ladieubong8 - 4 arsenalfc96
ladieubong13 - 0 kentpham
ladieubong8 - 0 ngannguyen
ladieubong4 - 0 huynhlongan
ladieubong5 - 13 khongbietchoi
ladieubong21 - 2 viphung
ladieubong7 - 1 luke911
ladieubong9 - 13 cuong97
ladieubong10 - 9 nhatmai
ladieubong5 - 1 lejun
ladieubong15 - 2 buonnhoem
ladieubong1 - 1 toanluf
ladieubong3 - 2 tuantu123
ladieubong1 - 0 dunnnnnnnnnnnn
ladieubong14 - 5 nguyenvancu
ladieubong4 - 0 bangtam2312
ladieubong4 - 0 jang80
ladieubong0 - 3 helloworld
ladieubong14 - 6 fucklife
ladieubong1 - 0 nampro
ladieubong1 - 0 ltb0506
ladieubong1 - 0 mayakieu
ladieubong4 - 0 cumeo
ladieubong2 - 0 h2so4
ladieubong1 - 0 cmlq1234
ladieubong1 - 0 quynhbuddy
ladieubong0 - 1 moitapchoi1
ladieubong4 - 0 ddddd1
ladieubong0 - 1 minhkhoi
ladieubong1 - 5 nguyentam2k
ladieubong1 - 0 minhquan58
ladieubong1 - 0 ltb0605
ladieubong2 - 1 sieutron
ladieubong1 - 0 kyhoi
ladieubong2 - 0 vuhoang21
ladieubong4 - 0 pingpong
ladieubong4 - 0 buibuon
ladieubong8 - 1 badboy
ladieubong4 - 2 tranhang07
ladieubong2 - 0 hoaanhdao2008
ladieubong14 - 0 trannhat
ladieubong4 - 2 cobebencuaso
ladieubong1 - 1 dolphin
ladieubong4 - 1 nhimxu
ladieubong2 - 1 canho
ladieubong5 - 5 nan007
ladieubong3 - 0 khoailangnuong
ladieubong10 - 2 trunghieu87
ladieubong4 - 0 maruko
ladieubong2 - 1 nhatvy2291
ladieubong3 - 2 nholamgi
ladieubong0 - 1 tava123
ladieubong6 - 1 scp67892021
ladieubong3 - 3 scary278
ladieubong2 - 0 thanhlong
ladieubong1 - 2 perhaps
ladieubong4 - 14 giohoang
ladieubong4 - 1 mavuong
ladieubong5 - 1 vesau
ladieubong2 - 0 tuanlongtt
ladieubong2 - 0 nguyennguyen68
ladieubong7 - 1 paduc
ladieubong7 - 0 socnau
ladieubong13 - 2 lanhphong
ladieubong4 - 0 duyen10
ladieubong16 - 12 buoidayne
ladieubong4 - 0 suoingoc