ladieubong
  • Hạng 13
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 840
  • Tỉ lệ thắng 82.18%
  • Thời gian tham gia 4 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ladieubong4 - 1 mavuong
ladieubong5 - 1 vesau
ladieubong2 - 0 cumeo
ladieubong2 - 0 tuanlongtt
ladieubong2 - 0 nguyennguyen68
ladieubong7 - 1 paduc
ladieubong16 - 0 viphung
ladieubong7 - 0 socnau
ladieubong13 - 2 lanhphong
ladieubong4 - 0 duyen10
ladieubong16 - 12 buoidayne
ladieubong2 - 14 giohoang
ladieubong5 - 1 luke911
ladieubong4 - 0 suoingoc
ladieubong2 - 0 toxuanhoang
ladieubong6 - 2 alphax
ladieubong4 - 0 quachdozz
ladieubong1 - 1 sieutron
ladieubong8 - 1 phungtien
ladieubong5 - 0 vanvolang
ladieubong4 - 0 thuong95
ladieubong8 - 1 thuydung25
ladieubong6 - 1 nguyenhonganh
ladieubong0 - 5 boneslash
ladieubong0 - 1 canhty
ladieubong3 - 0 thanhhoang
ladieubong7 - 1 thuphuongle99
ladieubong7 - 1 saosaysua
ladieubong2 - 0 thuykien
ladieubong15 - 1 phuongminh
ladieubong5 - 0 ngocruby9x
ladieubong2 - 0 beyeupk
ladieubong2 - 0 chemcaro
ladieubong5 - 1 scp67892021
ladieubong6 - 2 changtraivotinh035
ladieubong3 - 0 huongkute
ladieubong4 - 0 grandmaster
ladieubong2 - 0 kedochanh
ladieubong1 - 0 lethanhphu
ladieubong1 - 0 tairo123456
ladieubong9 - 0 ngocluan
ladieubong13 - 1 huynhbaobao
ladieubong0 - 1 kuboy275
ladieubong1 - 0 hangnguyenthi
ladieubong8 - 8 nhatmai
ladieubong3 - 0 lvtrung
ladieubong4 - 0 trucmai
ladieubong3 - 0 lemaipa
ladieubong2 - 0 khoailangnuong
ladieubong3 - 1 hieula
ladieubong5 - 4 nan007
ladieubong1 - 1 dinhvanvoi
ladieubong5 - 0 binhnhi
ladieubong10 - 15 tapchoico
ladieubong1 - 0 bangtam2312
ladieubong12 - 2 hamynn
ladieubong0 - 1 binzy
ladieubong7 - 0 thaomoc
ladieubong1 - 2 votinh
ladieubong5 - 1 quangmetro
ladieubong5 - 1 happykid76
ladieubong8 - 1 trunghieu87
ladieubong2 - 1 heodat91
ladieubong1 - 0 haiha
ladieubong1 - 0 thphongvu
ladieubong7 - 0 phuongkarry
ladieubong3 - 1 vnnguyendung
ladieubong3 - 1 bapcaingoc
ladieubong6 - 2 buonnhoem
ladieubong5 - 3 thythy2021
ladieubong6 - 4 nguyentri10x
ladieubong5 - 0 hoagiay123
ladieubong1 - 1 heokool
ladieubong2 - 1 cuccu
ladieubong6 - 0 nhipcautre21
ladieubong2 - 0 onlytrust
ladieubong11 - 4 yellowrain
ladieubong0 - 1 vikend
ladieubong0 - 2 lovekr01
ladieubong1 - 0 emmoichoia
ladieubong1 - 0 dungtrieu
ladieubong13 - 10 babyboss
ladieubong1 - 3 quangquang
ladieubong4 - 0 khanhab
ladieubong0 - 2 bestcaro
ladieubong7 - 5 support
ladieubong4 - 1 tranhang07
ladieubong13 - 0 trannhat
ladieubong0 - 2 freedomman
ladieubong2 - 0 gatamky2014
ladieubong9 - 3 quangthinh
ladieubong1 - 1 thuytinhkhoc
ladieubong1 - 1 giodaingan
ladieubong5 - 2 apollo
ladieubong4 - 1 quanghuy
ladieubong4 - 1 thimhuong
ladieubong1 - 0 nienle
ladieubong2 - 0 hoangdanh
ladieubong1 - 0 toanshigeo09
ladieubong0 - 1 pianooo