ladieubong
  • Hạng 31
  • Chỉ số ảnh hưởng 44
  • Điểm 414
  • Tỉ lệ thắng 81.51%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ladieubong1 - 0 phungtien
ladieubong1 - 0 thuong95
ladieubong15 - 10 buoidayne
ladieubong6 - 0 nhipcautre21
ladieubong4 - 2 thythy2021
ladieubong2 - 0 onlytrust
ladieubong11 - 4 yellowrain
ladieubong0 - 1 vikend
ladieubong5 - 0 huynhbaobao
ladieubong6 - 9 tapchoico
ladieubong0 - 2 lovekr01
ladieubong1 - 0 emmoichoia
ladieubong1 - 0 dungtrieu
ladieubong13 - 10 babyboss
ladieubong5 - 1 buonnhoem
ladieubong1 - 3 quangquang
ladieubong4 - 0 khanhab
ladieubong11 - 1 phuongminh
ladieubong0 - 2 bestcaro
ladieubong3 - 1 happykid76
ladieubong7 - 5 support
ladieubong7 - 0 viphung
ladieubong4 - 1 tranhang07
ladieubong13 - 0 trannhat
ladieubong0 - 2 freedomman
ladieubong2 - 0 gatamky2014
ladieubong8 - 6 nhatmai
ladieubong10 - 1 lanhphong
ladieubong9 - 3 quangthinh
ladieubong1 - 1 thuytinhkhoc
ladieubong1 - 1 giodaingan
ladieubong2 - 0 quachdozz
ladieubong4 - 0 vanvolang
ladieubong8 - 2 hamynn
ladieubong5 - 2 apollo
ladieubong4 - 1 quanghuy
ladieubong4 - 1 thimhuong
ladieubong1 - 0 nienle
ladieubong2 - 0 hoangdanh
ladieubong1 - 0 toanshigeo09
ladieubong0 - 1 pianooo
ladieubong2 - 0 phuhoangmy
ladieubong2 - 0 cuccu
ladieubong1 - 0 haikhenh90
ladieubong1 - 0 akahaizaki
ladieubong1 - 0 admin
ladieubong3 - 0 behai34
ladieubong4 - 0 ngocluan
ladieubong1 - 0 suneo
ladieubong1 - 0 vanltt
ladieubong3 - 0 quanglong1720
ladieubong1 - 0 phamvancuong
ladieubong3 - 1 cry99
ladieubong5 - 0 gao1012
ladieubong1 - 0 imnoob
ladieubong3 - 2 eketao
ladieubong4 - 0 vientuong
ladieubong5 - 0 gacontapta
ladieubong4 - 1 bingan
ladieubong0 - 2 fnckboiz
ladieubong3 - 0 vnvodich1
ladieubong4 - 0 gaodo
ladieubong2 - 1 hippo
ladieubong7 - 0 kimhien15
ladieubong0 - 1 dinhvanvoi
ladieubong0 - 1 robo009
ladieubong4 - 0 scp67892021
ladieubong4 - 0 lamcaro
ladieubong2 - 0 louis
ladieubong1 - 0 tom2000
ladieubong8 - 4 stardust
ladieubong1 - 0 tai2003
ladieubong1 - 0 kinhquocka
ladieubong1 - 0 negus
ladieubong3 - 0 choichobiet
ladieubong1 - 0 brenna
ladieubong5 - 0 tieuyeutinh
ladieubong3 - 3 xuanhoai
ladieubong5 - 0 titus
ladieubong2 - 0 khongcoten
ladieubong2 - 0 caothuso1
ladieubong1 - 0 chuyenluat1
ladieubong6 - 2 bongo
ladieubong15 - 2 tieuling
ladieubong2 - 2 kingday
ladieubong4 - 10 khongbietchoi
ladieubong1 - 0 kakao911
ladieubong7 - 3 michnhi
ladieubong4 - 0 cuopbiensoh2o
ladieubong3 - 1 linhdan
ladieubong1 - 0 congiola
ladieubong1 - 2 cuiganhat
ladieubong1 - 0 bachdiep4869
ladieubong1 - 1 husky0403
ladieubong3 - 0 caonhocodon
ladieubong0 - 4 attentionll
ladieubong1 - 1 anhlatrumdo
ladieubong2 - 0 tranducnam
ladieubong5 - 4 anhngheo
ladieubong8 - 4 thamlang