phonggaf
  • Hạng ...
  • Ngọc 430
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 43.24%
  • Chỉ số xã hội 185
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phonggaf1 - 0 mailady
phonggaf0 - 1 sieucapvippro
phonggaf7 - 12 scp67892021
phonggaf0 - 1 yellowrain
phonggaf0 - 1 thanhthanh2k8
phonggaf0 - 2 changtraivotinh035
phonggaf1 - 0 minhdd4r
phonggaf1 - 0 dinhvanvoi
phonggaf1 - 1 abcminhlaai
phonggaf2 - 3 cuccu
phonggaf1 - 0 ngocruby9x
phonggaf1 - 2 lamcaro
phonggaf1 - 0 lemon
phonggaf3 - 2 hanhphucvotan
phonggaf3 - 1 gtgtt
phonggaf2 - 3 nan007
phonggaf1 - 0 set196
phonggaf4 - 4 vnnguyendung
phonggaf3 - 0 bedan
phonggaf0 - 3 kythutudo
phonggaf1 - 0 sieucaothu0508
phonggaf1 - 0 happykid76
phonggaf0 - 1 hoagiay123
phonggaf1 - 0 vanvolang
phonggaf1 - 0 phungtien
phonggaf0 - 8 xumy123321
phonggaf0 - 1 tungoanh
phonggaf1 - 0 huy1402
phonggaf1 - 0 tuanlongtt
phonggaf1 - 0 trunghieu87
phonggaf2 - 11 nhatmai
phonggaf5 - 1 phongghe2021
phonggaf0 - 1 qindy
phonggaf1 - 0 phuongminh
phonggaf0 - 1 quangthinh
phonggaf0 - 3 boomx
phonggaf1 - 1 nonamevn
phonggaf0 - 1 ethan
phonggaf9 - 5 chuyenluat1
phonggaf11 - 9 nagato
phonggaf1 - 12 thimhuong
phonggaf1 - 1 keodeo
phonggaf1 - 0 kimyen881
phonggaf1 - 0 tenlammo
phonggaf1 - 0 vnvodich
phonggaf1 - 9 thienthan28
phonggaf1 - 1 yoona
phonggaf0 - 2 sakura
phonggaf1 - 2 caonhocodon
phonggaf9 - 11 behai34
phonggaf2 - 3 tieuholy
phonggaf2 - 7 dienchuoi2526
phonggaf0 - 5 justforfun
phonggaf24 - 10 datgaming22
phonggaf3 - 2 jachsoon128890
phonggaf16 - 45 apollo
phonggaf1 - 0 anpro12
phonggaf0 - 1 hung09102008
phonggaf3 - 4 kylewoo
phonggaf0 - 3 vc1954
phonggaf1 - 0 mintcutedz
phonggaf1 - 0 long123456
phonggaf1 - 0 scp106
phonggaf4 - 18 love74
phonggaf3 - 6 krixi
phonggaf2 - 2 manhpro212
phonggaf1 - 0 sansvirus
phonggaf1 - 1 noname05e
phonggaf0 - 1 sirenhead
phonggaf2 - 7 babyboss
phonggaf2 - 1 bananabfoy
phonggaf1 - 4 haicuibap
phonggaf4 - 0 soicon12341
phonggaf1 - 0 teoteo
phonggaf11 - 5 scp6789
phonggaf1 - 0 winthuongnamut
phonggaf3 - 1 hieuawersome123
phonggaf2 - 0 dorathemon
phonggaf16 - 8 tava1345
phonggaf1 - 0 mynno
phonggaf1 - 1 alita
phonggaf1 - 0 banglangtim
phonggaf0 - 3 kidalone
phonggaf0 - 1 pistachio
phonggaf0 - 3 m00nm0n
phonggaf1 - 1 tonyus
phonggaf2 - 4 huongly
phonggaf1 - 0 realgamervn
phonggaf6 - 6 seanidoi2k6
phonggaf0 - 1 daniel
phonggaf1 - 1 henhhbg
phonggaf4 - 1 nguyenkhang
phonggaf4 - 2 peheo
phonggaf5 - 8 eketao
phonggaf0 - 1 hoangkhanhlinh
phonggaf1 - 0 thang7640
phonggaf2 - 0 tomqt1
phonggaf4 - 3 tieuyeutinh
phonggaf1 - 1 cuopbiensoh2o
phonggaf3 - 8 mrboo