manchausa
  • Hạng ...
  • Ngọc 9,123
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.13%
  • Chỉ số xã hội 92
  • Chỉ số đam mê 0.80
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
manchausa2 - 2 cry99
manchausa3 - 25 bibomedia
manchausa4 - 0 hattrick
manchausa4 - 0 randyorton
manchausa1 - 8 lemaipa
manchausa1 - 2 yoona
manchausa0 - 1 gioheomay
manchausa1 - 2 flash
manchausa1 - 1 tuliphalan
manchausa0 - 2 quangquang
manchausa0 - 1 vuaphapthuatkybi
manchausa0 - 1 vuabip
manchausa0 - 2 nhatmai
manchausa1 - 0 fbngohai
manchausa0 - 1 vivi216
manchausa2 - 7 babyboss
manchausa0 - 2 sieutron
manchausa0 - 2 luke911
manchausa0 - 1 alphax
manchausa0 - 1 lvtrung
manchausa0 - 1 thythy2021
manchausa0 - 2 tuoiconrong
manchausa1 - 7 onlytrust
manchausa0 - 2 jang80
manchausa0 - 3 quangmetro
manchausa0 - 2 nguyentri10x
manchausa0 - 1 thaomoc
manchausa1 - 1 qindy
manchausa0 - 1 heodat91
manchausa1 - 2 phuongminh
manchausa0 - 1 happykid76
manchausa0 - 1 heoway
manchausa1 - 2 toxuanhoang
manchausa2 - 2 apollo
manchausa0 - 2 krixi
manchausa2 - 2 behai34
manchausa0 - 5 suneo
manchausa2 - 0 longka
manchausa2 - 3 bingan
manchausa2 - 1 skcbd
manchausa0 - 1 love74
manchausa1 - 3 chuyenluat1
manchausa0 - 4 teoteo
manchausa0 - 2 sweetberry
manchausa0 - 2 rip002
manchausa0 - 1 haicuibap
manchausa2 - 0 scp67892021
manchausa0 - 1 moitapchoi
manchausa0 - 1 tuyen0088
manchausa0 - 1 hikaru
manchausa1 - 0 namcute06
manchausa0 - 1 bestcaro
manchausa0 - 8 tom2000
manchausa0 - 3 tranducnam
manchausa1 - 0 t123456789
manchausa1 - 1 bibofx
manchausa0 - 2 yukii
manchausa0 - 1 gafbuwj
manchausa2 - 0 hoamai123
manchausa0 - 3 tonyus
manchausa1 - 0 quanj8
manchausa4 - 1 ngohoanganh
manchausa0 - 3 nagato
manchausa0 - 1 phongyeu
manchausa0 - 1 frozenqueenelsa
manchausa0 - 1 pianooo
manchausa0 - 1 dangtiendung
manchausa0 - 1 ethan
manchausa0 - 1 ngocluuly
manchausa0 - 1 director
manchausa0 - 1 hoangquan
manchausa0 - 1 nhungggggg
manchausa0 - 6 denhayden
manchausa0 - 1 lucky
manchausa0 - 1 nqthacker
manchausa0 - 1 vuamui
manchausa0 - 1 sansvirus
manchausa4 - 6 caonhocodon
manchausa1 - 1 sangbd
manchausa0 - 4 tuyetanh
manchausa0 - 1 mynno
manchausa2 - 4 heorung18
manchausa0 - 1 vitty
manchausa0 - 2 scorpius
manchausa0 - 5 michnhi
manchausa0 - 2 sieuga
manchausa0 - 1 chihiro
manchausa0 - 2 mrrua
manchausa2 - 3 tieuyeutinh
manchausa2 - 1 hailkit123
manchausa1 - 1 bexinkk
manchausa2 - 1 hades