luongxuanbuoc1
  • Hạng 182
  • Chỉ số ảnh hưởng 12
  • Điểm 8
  • Tỉ lệ thắng 41.38%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có