bongdem123
  • Hạng 64
  • Chỉ số ảnh hưởng 27
  • Điểm 27
  • Tỉ lệ thắng 76.32%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có