luongxuanbuoc
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 7
  • Tỉ lệ thắng 10.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có