luongxuanbuoc
  • Hạng 335
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 10
  • Điểm 17
  • Tỉ lệ thắng 10.00%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có