botran
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 202
  • Tỉ lệ thắng 91.89%
  • Thời gian tham gia 5 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
botran3 - 1 robo087
botran1 - 0 robo097
botran1 - 0 robo089
botran1 - 0 robo085
botran1 - 0 robo047
botran1 - 0 phuong178
botran2 - 1 robo027
botran1 - 0 duongmui123
botran1 - 0 yenthanh
botran1 - 0 suneo
botran1 - 0 bluejune
botran1 - 0 tieuholy
botran1 - 0 michnhi
botran1 - 0 jocenlyn
botran1 - 0 eketao
botran1 - 0 teoteo
botran2 - 7 lorion
botran1 - 0 alita
botran1 - 0 ppg260
botran1 - 0 antuong
botran1 - 0 hongtran6789
botran2 - 0 tranducnam
botran5 - 3 xuanhoai
botran1 - 0 susikoi
botran1 - 0 hoangkhanhlinh
botran2 - 0 ruacon
botran1 - 0 bexinkk
botran1 - 0 caonhocodon
botran1 - 0 vanltt
botran1 - 0 lamcaro
botran15 - 17 rip001
botran8 - 8 silvermoon
botran1 - 0 flash
botran1 - 0 mynno
botran1 - 0 dragon
botran1 - 0 aconnongthon
botran1 - 0 bongo
botran1 - 0 keosua
botran1 - 0 t123456789
botran1 - 0 yukii
botran1 - 0 sieuga
botran4 - 0 emthuonganh
botran1 - 0 buomchua
botran0 - 3 anansieukute
botran1 - 0 peheo
botran2 - 0 husky0403
botran1 - 0 lucky
botran4 - 0 cuiganhat
botran1 - 0 linhdan
botran1 - 0 langtu
botran1 - 0 kimhien15
botran3 - 5 director
botran8 - 0 caothuso1
botran2 - 0 haicuibap
botran4 - 0 behai34
botran1 - 0 tuliphalan
botran1 - 0 yoona
botran2 - 0 bingan
botran2 - 0 huongly
botran13 - 2 darius
botran4 - 1 sangbd
botran2 - 0 tieuling
botran5 - 11 freedomman
botran1 - 0 ethan
botran1 - 0 kakao911
botran2 - 1 giotmua
botran1 - 0 denhayden
botran2 - 0 heorung18
botran5 - 1 tata88
botran3 - 0 nolan
botran2 - 0 cuopbiensoh2o
botran4 - 0 vuamui
botran1 - 0 gafbuwj
botran16 - 7 vhtsmart
botran2 - 0 kkkkkkkkkk
botran2 - 0 krixi
botran2 - 0 thimhuong
botran3 - 0 love74
botran3 - 2 junz2222
botran16 - 5 anhngheo
botran2 - 0 tieuyeutinh
botran4 - 0 hippo
botran7 - 2 kidalone
botran6 - 0 aiamcaro
botran2 - 9 bestcaro
botran5 - 0 chihiro
botran4 - 4 ddd1906
botran5 - 0 choilathua
botran0 - 2 xindunghonem
botran13 - 0 hoangngoan
botran1 - 0 scorpius
botran14 - 6 thanhdz2002
botran6 - 0 sansvirus
botran4 - 0 noname
botran5 - 0 gacontapta
botran1 - 0 vitty
botran6 - 0 nqthacker
botran4 - 0 kulito
botran5 - 0 supersen
botran6 - 0 phongyeu