botran
  • Hạng ...
  • Ngọc 8,190
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 90.00%
  • Chỉ số xã hội 140
  • Chỉ số đam mê 6.67
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
botran0 - 1 trungboy
botran0 - 2 congiola
botran1 - 5 nhockiv
botran17 - 2 cuong97
botran2 - 3 muaxuan123
botran12 - 15 silvermoon
botran1 - 0 hokagebon2k7
botran10 - 7 keyofbeauty
botran1 - 0 vuaphapthuatkybi
botran3 - 6 director
botran31 - 33 sweetberry
botran1 - 0 ionplus
botran1 - 0 nhatmai
botran3 - 0 husky
botran2 - 0 lenhhoxung
botran3 - 1 haynoiloichiatay
botran3 - 0 tuongsinh
botran1 - 0 vantruongpham
botran12 - 4 thesadboy1989
botran10 - 3 nhatmai3
botran6 - 1 concua
botran4 - 2 junz2222
botran0 - 5 missnl
botran1 - 0 beyou123
botran21 - 11 quangquang
botran11 - 0 hochitrung
botran1 - 0 vuivehongquao
botran3 - 0 choivuithoi
botran3 - 0 diemcaro04999
botran4 - 0 huongq
botran1 - 0 tungk3
botran2 - 0 phuongkarry
botran1 - 0 laban3
botran4 - 0 matrancaro
botran3 - 1 robo087
botran1 - 0 robo097
botran1 - 0 robo089
botran1 - 0 robo085
botran1 - 0 robo047
botran1 - 0 phuong178
botran2 - 1 robo027
botran1 - 0 duongmui123
botran1 - 0 yenthanh
botran1 - 0 suneo
botran1 - 0 bluejune
botran1 - 0 tieuholy
botran1 - 0 michnhi
botran1 - 0 jocenlyn
botran1 - 0 eketao
botran1 - 0 teoteo
botran2 - 7 lorion
botran1 - 0 alita
botran1 - 0 ppg260
botran1 - 0 antuong
botran1 - 0 hongtran6789
botran2 - 0 tranducnam
botran5 - 3 xuanhoai
botran1 - 0 susikoi
botran1 - 0 hoangkhanhlinh
botran2 - 0 ruacon
botran1 - 0 bexinkk
botran1 - 0 caonhocodon
botran1 - 0 vanltt
botran1 - 0 lamcaro
botran1 - 0 flash
botran1 - 0 mynno
botran1 - 0 dragon
botran1 - 0 aconnongthon
botran1 - 0 bongo
botran1 - 0 keosua
botran1 - 0 t123456789
botran1 - 0 yukii
botran1 - 0 sieuga
botran4 - 0 emthuonganh
botran1 - 0 buomchua
botran0 - 3 anansieukute
botran1 - 0 peheo
botran1 - 0 lucky
botran4 - 0 cuiganhat
botran1 - 0 linhdan
botran1 - 0 langtu
botran1 - 0 kimhien15
botran8 - 0 caothuso1
botran2 - 0 haicuibap
botran4 - 0 behai34
botran1 - 0 tuliphalan
botran1 - 0 yoona
botran2 - 0 bingan
botran2 - 0 huongly
botran13 - 2 darius
botran4 - 1 sangbd
botran2 - 0 tieuling
botran5 - 11 freedomman
botran1 - 0 ethan
botran1 - 0 kakao911
botran2 - 1 giotmua
botran1 - 0 denhayden
botran2 - 0 heorung18
botran5 - 1 tata88
botran3 - 0 nolan