freedomman
  • Hạng 29
  • Chỉ số ảnh hưởng 45
  • Điểm 64
  • Tỉ lệ thắng 95.00%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
freedomman21 - 13 rip001
freedomman4 - 0 justforfun
freedomman28 - 7 silvermoon
freedomman2 - 0 binzy
freedomman2 - 0 tuyen0088
freedomman2 - 0 ladieubong
freedomman2 - 0 support
freedomman5 - 0 gatamky2014
freedomman1 - 0 thanhthanh2k7
freedomman2 - 0 congiola
freedomman0 - 2 semoka
freedomman2 - 0 vnvodich1
freedomman4 - 0 beerus
freedomman3 - 1 xuanhoai
freedomman3 - 1 scenario
freedomman3 - 0 nhatmai
freedomman11 - 5 botran
freedomman2 - 0 ngocluuly
freedomman4 - 3 anansieukute
freedomman3 - 0 aconnongthon
freedomman3 - 1 assakyr
freedomman7 - 3 director
freedomman3 - 1 vikend
freedomman2 - 1 kidalone
freedomman2 - 0 krixi
freedomman1 - 0 jachsoon128890
freedomman1 - 0 love74
freedomman3 - 0 cry99
freedomman4 - 0 pianooo
freedomman2 - 0 dragon
freedomman4 - 0 hoangngoan
freedomman2 - 1 behai34
freedomman2 - 0 babyboss
freedomman2 - 0 hippo
freedomman0 - 1 vhtsmart
freedomman2 - 0 heorung18
freedomman2 - 0 tom2000
freedomman3 - 0 darius
freedomman2 - 0 cfchp
freedomman0 - 3 bestcaro
freedomman4 - 1 cauhoctro
freedomman2 - 1 yukii
freedomman2 - 0 michnhi
freedomman3 - 0 giotmua
freedomman5 - 0 chihiro
freedomman3 - 0 vietnam
freedomman2 - 1 nhabanbo
freedomman3 - 0 tieuholy
freedomman2 - 0 gaodo
freedomman1 - 0 hello
freedomman3 - 0 khanh150406
freedomman2 - 0 langtu
freedomman2 - 0 peheo
freedomman3 - 0 phongca
freedomman6 - 0 hikaru
freedomman2 - 0 sangbd
freedomman2 - 0 yenthanh
freedomman10 - 1 tranducnam
freedomman4 - 0 kimhien15
freedomman5 - 0 trienchill