vikend
  • Hạng 31
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 89
  • Tỉ lệ thắng 68.29%
  • Thời gian tham gia 6 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vikend19 - 22 cuong97
vikend4 - 1 kentpham
vikend4 - 0 huongkute
vikend1 - 0 baniphonere
vikend17 - 16 vuaphapthuatkybi
vikend1 - 0 luxubu
vikend5 - 0 thanhdat19992894
vikend1 - 0 thuongngon
vikend0 - 2 helloworld
vikend0 - 3 lasaurieng
vikend3 - 1 quangquang
vikend3 - 0 thutrang
vikend2 - 0 vientuong
vikend3 - 0 cuccu
vikend1 - 7 botbien
vikend2 - 2 saulucsix
vikend1 - 0 carer
vikend2 - 3 scp67892021
vikend8 - 3 nhatmai
vikend3 - 0 beyeupk
vikend2 - 0 arsenalfc96
vikend3 - 0 scary278
vikend3 - 0 ngocsonhb
vikend1 - 3 nguyentam2k
vikend1 - 0 ladieubong
vikend2 - 10 khongbietchoi
vikend0 - 5 xuanhoai
vikend14 - 27 buoidayne
vikend1 - 2 silvermoon
vikend1 - 3 freedomman
vikend2 - 0 shupapol
vikend3 - 0 keodeo
vikend1 - 0 chuyenluat1
vikend5 - 1 mrboo
vikend2 - 0 negus
vikend6 - 2 paradol
vikend0 - 2 pianooo
vikend0 - 1 director
vikend1 - 1 bexinkk
vikend4 - 2 cudongtai
vikend5 - 1 tuliphalan
vikend15 - 4 giotmua
vikend4 - 1 vitty
vikend2 - 7 nqthacker
vikend3 - 0 dragon
vikend1 - 2 tata88
vikend0 - 1 adorabat
vikend3 - 5 vhtsmart
vikend3 - 0 flash
vikend5 - 0 phongyeu
vikend9 - 4 boomx
vikend1 - 6 kisei
vikend4 - 2 love74
vikend5 - 0 phongca
vikend0 - 2 michnhi
vikend0 - 1 kulito
vikend3 - 0 hellomthfucker
vikend1 - 0 huuluan39
vikend7 - 2 bongo
vikend4 - 1 thienthan28
vikend0 - 1 hades
vikend1 - 1 bluejune
vikend1 - 1 gaodo
vikend4 - 1 eketao
vikend4 - 2 mrrua
vikend4 - 1 nhabanbo
vikend2 - 0 huongly
vikend4 - 2 darius
vikend3 - 1 cry99
vikend6 - 1 trienchill
vikend8 - 2 gacontapta
vikend0 - 1 hoangngoan
vikend1 - 0 because
vikend4 - 0 lucky
vikend6 - 0 khanh150406
vikend2 - 0 diegohoang
vikend1 - 0 babyboss
vikend2 - 0 ethan
vikend1 - 0 hyakkimaru
vikend5 - 0 aconnongthon
vikend1 - 0 furion1998
vikend2 - 0 cuopbiensoh2o