vikend
  • Hạng 49
  • Chỉ số ảnh hưởng 31
  • Điểm 16
  • Tỉ lệ thắng 66.10%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có