ddd1906
  • Hạng 63
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 150
  • Điểm 44
  • Tỉ lệ thắng 87.50%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có