ngocluuly
  • Hạng ...
  • Ngọc 500
  • Tỉ lệ thắng 54.73%
  • Chỉ số xã hội 148
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocluuly2 - 1 concacon
ngocluuly27 - 0 anhlycute
ngocluuly0 - 1 congiola
ngocluuly2 - 1 khanhhuyen123
ngocluuly7 - 2 tuananh56
ngocluuly1 - 1 quangthinh
ngocluuly3 - 0 tructruc102
ngocluuly0 - 1 beerus
ngocluuly1 - 0 mrsh0211
ngocluuly1 - 0 nguyentumst
ngocluuly1 - 0 mth288
ngocluuly2 - 0 sinhcv
ngocluuly0 - 1 negus
ngocluuly8 - 5 scp67892021
ngocluuly3 - 0 ladonna
ngocluuly2 - 0 melanie
ngocluuly1 - 0 tolaan
ngocluuly8 - 1 vantannguyen
ngocluuly3 - 1 quyenhan1991
ngocluuly3 - 1 flash
ngocluuly0 - 1 shiomi
ngocluuly6 - 3 nonamevn
ngocluuly1 - 0 tieuling
ngocluuly2 - 2 ethan
ngocluuly0 - 1 denhayden
ngocluuly1 - 3 thamlang
ngocluuly1 - 1 diegohoang
ngocluuly0 - 2 freedomman
ngocluuly2 - 3 sweetberry
ngocluuly0 - 2 pianooo
ngocluuly5 - 0 shukurenai
ngocluuly0 - 1 anansieukute
ngocluuly0 - 1 song29
ngocluuly21 - 42 cudongtai
ngocluuly0 - 4 congchelseahd
ngocluuly2 - 0 thangdeptrai
ngocluuly0 - 1 ricardomilos
ngocluuly2 - 0 vnvodich
ngocluuly4 - 2 louis
ngocluuly1 - 0 billutheo
ngocluuly1 - 0 thanhvu0910
ngocluuly1 - 6 kevincaro
ngocluuly0 - 1 tuyen0088
ngocluuly2 - 3 gatamky2014
ngocluuly5 - 1 tienanh1903
ngocluuly6 - 6 justforfun
ngocluuly3 - 0 doandaihiep
ngocluuly31 - 23 sirenhead
ngocluuly17 - 0 nn30903
ngocluuly18 - 3 bauvat
ngocluuly1 - 1 luvie
ngocluuly1 - 0 manchausa
ngocluuly7 - 2 nobitakohi
ngocluuly2 - 2 jachsoon128890
ngocluuly2 - 0 haianhsone291124
ngocluuly0 - 4 thanhthanh2k7
ngocluuly0 - 1 eketao
ngocluuly1 - 1 sansvirus
ngocluuly2 - 1 thang33321
ngocluuly17 - 0 nqdy01102002
ngocluuly2 - 0 nhanvo10112007n
ngocluuly2 - 4 bluejune
ngocluuly2 - 0 bonngu
ngocluuly9 - 2 caothucaro
ngocluuly0 - 1 tata88
ngocluuly10 - 7 thangle
ngocluuly4 - 2 dancetango007
ngocluuly0 - 5 dangtiendung
ngocluuly0 - 2 alita
ngocluuly0 - 2 pistachio
ngocluuly1 - 0 longn
ngocluuly6 - 0 minh5574
ngocluuly1 - 0 kalizzero
ngocluuly0 - 1 hirosima
ngocluuly5 - 4 lug19xx
ngocluuly9 - 0 datiq
ngocluuly1 - 1 hhhben10
ngocluuly5 - 0 bestcaro123456789
ngocluuly6 - 11 haicuibap
ngocluuly2 - 0 nguyenhoanghai
ngocluuly2 - 4 fucklife
ngocluuly5 - 0 chihuybui0000
ngocluuly0 - 2 thuanh
ngocluuly1 - 0 heorung18
ngocluuly6 - 10 phonggaf
ngocluuly4 - 0 dangcaocuong
ngocluuly0 - 2 cavodem
ngocluuly6 - 5 gatamky2020
ngocluuly5 - 0 lordie01
ngocluuly4 - 1 vuducthanh
ngocluuly1 - 3 xindunghonem
ngocluuly0 - 1 michnhi
ngocluuly3 - 3 cuong2kk
ngocluuly3 - 6 duongvanhao
ngocluuly2 - 1 vitty
ngocluuly0 - 1 dangphuoctri
ngocluuly1 - 0 heskttn
ngocluuly1 - 3 chuyenluat1
ngocluuly1 - 2 tiendung2000
ngocluuly5 - 1 agonz99