tuyetanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.09%
  • Chỉ số xã hội 153
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuyetanh2 - 0 changgxii
tuyetanh0 - 8 pianooo
tuyetanh1 - 1 sieuga
tuyetanh0 - 2 buomchua
tuyetanh5 - 0 akahaizaki
tuyetanh1 - 0 paradol
tuyetanh4 - 0 yeuengainhat
tuyetanh0 - 1 quangquang
tuyetanh1 - 0 beerus
tuyetanh0 - 1 bluejune
tuyetanh3 - 0 hippo
tuyetanh0 - 1 gaodo
tuyetanh6 - 1 lamcaro
tuyetanh0 - 2 yellowrain
tuyetanh0 - 1 quangthinh
tuyetanh24 - 3 quandinh
tuyetanh9 - 10 shupapol
tuyetanh0 - 7 kythutudo
tuyetanh4 - 0 bbbean
tuyetanh1 - 0 minhtrang
tuyetanh1 - 0 caothuso1
tuyetanh3 - 1 supermouse109
tuyetanh5 - 0 kakt456
tuyetanh1 - 0 duc989
tuyetanh3 - 2 gavuoninyourmemories
tuyetanh11 - 1 congyn
tuyetanh5 - 0 kiemtimvodinh
tuyetanh3 - 0 lalisamanoban
tuyetanh2 - 0 phanhoangbao
tuyetanh2 - 0 nguyendangphat123
tuyetanh4 - 7 gatamky2020
tuyetanh0 - 1 assakyr
tuyetanh0 - 2 congiola
tuyetanh1 - 0 ducthang
tuyetanh0 - 1 cry99
tuyetanh0 - 1 nqthacker
tuyetanh0 - 3 linhdan
tuyetanh1 - 0 noname00
tuyetanh3 - 3 tttung24
tuyetanh0 - 1 scp67892021
tuyetanh3 - 0 ares1234
tuyetanh1 - 0 louis
tuyetanh1 - 2 thanhnontay1102
tuyetanh2 - 0 long123456
tuyetanh1 - 0 dinhtuan
tuyetanh1 - 0 nguyentuankiet0209
tuyetanh0 - 2 manii
tuyetanh6 - 2 khailev111
tuyetanh1 - 4 blackzk
tuyetanh13 - 3 duongbeo
tuyetanh1 - 0 duongmd7002
tuyetanh3 - 4 aliba91872e
tuyetanh1 - 0 hongtran6789
tuyetanh1 - 0 kakao911
tuyetanh1 - 0 ethan
tuyetanh0 - 1 sweetberry
tuyetanh0 - 1 shiomi
tuyetanh3 - 1 abcoed
tuyetanh5 - 7 sirenhead
tuyetanh1 - 4 dangtiendung
tuyetanh0 - 1 thanhthanh2k8
tuyetanh1 - 0 lehoangnam223
tuyetanh6 - 0 vn123444
tuyetanh0 - 3 huong2003
tuyetanh5 - 1 tuhb27
tuyetanh1 - 3 thanhthanh2k7
tuyetanh2 - 0 namviet
tuyetanh4 - 1 lamdz2007
tuyetanh29 - 9 cupcake123
tuyetanh4 - 0 quantoki
tuyetanh0 - 3 thanh911
tuyetanh1 - 0 huyprocaro
tuyetanh2 - 0 nghitran
tuyetanh13 - 0 yadoriko01
tuyetanh2 - 0 giotmua
tuyetanh2 - 0 spaze
tuyetanh2 - 0 than152925
tuyetanh3 - 0 quynh
tuyetanh3 - 2 jachsoon128890
tuyetanh0 - 1 aquadogkr1
tuyetanh1 - 0 licht
tuyetanh9 - 1 lataodi0
tuyetanh1 - 0 coochiedestroyer
tuyetanh2 - 6 cfchp
tuyetanh4 - 1 thanh91
tuyetanh1 - 0 hungcaro
tuyetanh1 - 0 thangle
tuyetanh25 - 25 dancetango007
tuyetanh2 - 3 otxanh
tuyetanh3 - 0 sieusaoson111
tuyetanh5 - 0 bihongle231
tuyetanh1 - 0 myahyhuy
tuyetanh21 - 0 huyputin
tuyetanh3 - 0 thang7640
tuyetanh11 - 1 hirosima
tuyetanh0 - 1 khanhthanchet
tuyetanh3 - 0 ngominhvu
tuyetanh4 - 1 fama1299
tuyetanh0 - 1 haicuibap
tuyetanh5 - 0 eatsome