thienthan28
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.07%
  • Chỉ số xã hội 176
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienthan282 - 0 bububi
thienthan281 - 0 trumccuoi16
thienthan281 - 1 hanyian
thienthan280 - 1 fluffy
thienthan286 - 3 vnvodich1
thienthan281 - 10 sieucaothu0508
thienthan283 - 3 lumjn12
thienthan285 - 0 baobei
thienthan281 - 6 hoanglan
thienthan283 - 0 lamcaro
thienthan280 - 1 congiola
thienthan281 - 3 nan007
thienthan284 - 0 haikhenh90
thienthan280 - 1 lespleiades
thienthan281 - 1 phuc1231
thienthan280 - 1 kingday
thienthan282 - 0 phat2007
thienthan280 - 1 tuliphalan
thienthan284 - 1 giotmua
thienthan282 - 3 tonyus
thienthan281 - 1 cuopbiensoh2o
thienthan284 - 14 gatamky2020
thienthan282 - 1 hades
thienthan281 - 0 manobaren
thienthan281 - 0 fidelia
thienthan282 - 1 nhabanbo
thienthan280 - 1 kulito
thienthan281 - 0 keosua
thienthan281 - 1 sieuga
thienthan282 - 0 susikoi
thienthan284 - 5 tapchoico
thienthan280 - 2 song29
thienthan284 - 1 songngu246
thienthan280 - 1 louis
thienthan286 - 0 katadonodayo
thienthan280 - 2 husky
thienthan289 - 0 phantom9103
thienthan282 - 0 frust
thienthan286 - 1 nhancachkhac1
thienthan282 - 0 longlove
thienthan282 - 0 badgirlzzz
thienthan282 - 4 kevin7989
thienthan280 - 6 haidaik
thienthan289 - 1 phonggaf
thienthan283 - 0 phanthang
thienthan284 - 0 nguyenngoc9456
thienthan2812 - 22 gatamky2014
thienthan282 - 0 huy0205
thienthan281 - 0 canhet2007
thienthan284 - 0 kazult
thienthan280 - 7 thanhthanh2k7
thienthan281 - 0 lucky
thienthan282 - 0 qpertyuiop12345
thienthan280 - 2 silvermoon
thienthan280 - 2 pianooo
thienthan284 - 0 mk102
thienthan280 - 1 director
thienthan2810 - 4 manhhothanchien
thienthan282 - 0 fghfghfgh
thienthan283 - 3 sirenhead
thienthan282 - 0 trietpham
thienthan289 - 2 long779
thienthan283 - 2 ttntvt
thienthan285 - 11 keyofbeauty
thienthan281 - 0 buomchua
thienthan2829 - 1 vietsocool
thienthan282 - 0 khiempro0309
thienthan281 - 0 thienloi
thienthan281 - 0 caothucaro
thienthan281 - 2 sweetberry
thienthan281 - 0 scary278
thienthan283 - 0 bauvat
thienthan281 - 0 khailev111
thienthan286 - 7 cfchp
thienthan284 - 0 mydung951523
thienthan280 - 1 luvie
thienthan283 - 0 khangluong2712
thienthan281 - 0 ttytgiongtrom
thienthan280 - 1 huongly
thienthan280 - 1 bexinkk
thienthan282 - 1 tieuling
thienthan280 - 2 bingan
thienthan280 - 1 mrboo
thienthan285 - 0 propt
thienthan281 - 0 allstartowerdeferet
thienthan281 - 0 nqthacker
thienthan282 - 0 buingochanbuingochan
thienthan282 - 0 baanhvuong00
thienthan2811 - 0 tuan22092007
thienthan281 - 6 khoaitocolamemlo
thienthan285 - 0 dorathemon
thienthan285 - 0 isbphyob
thienthan281 - 0 nhat8a3thcslt
thienthan283 - 0 tuand9
thienthan282 - 0 minecraft666
thienthan2811 - 2 dangbalam
thienthan282 - 0 scp6789
thienthan2812 - 1 dvxsa
thienthan283 - 0 ditimdoithu99
thienthan284 - 0 thang7640