bluejune
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,500
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.26%
  • Chỉ số xã hội 162
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bluejune3 - 0 buitoi
bluejune4 - 0 long3ngon
bluejune5 - 4 quangthinh
bluejune5 - 0 nmeiek
bluejune3 - 3 tata88
bluejune2 - 7 lucky
bluejune3 - 0 thimhuong
bluejune3 - 0 toanshigeo09
bluejune5 - 0 toan353639
bluejune1 - 0 nghi27
bluejune3 - 1 khanhhuyen123
bluejune1 - 1 concacon
bluejune12 - 1 smile
bluejune3 - 6 lamcaro
bluejune3 - 0 choichobiet
bluejune1 - 0 scp67892021
bluejune1 - 1 long7872
bluejune1 - 0 tuyetanh
bluejune2 - 1 tuyen0088
bluejune8 - 0 elaina
bluejune3 - 0 caro1
bluejune2 - 5 congchelseahd
bluejune1 - 1 chuyenluat1
bluejune0 - 1 kingday
bluejune0 - 1 nonamevn
bluejune0 - 1 botran
bluejune1 - 0 denhayden
bluejune1 - 0 hades
bluejune9 - 16 gatamky2014
bluejune0 - 3 tttung24
bluejune5 - 0 ryouhei
bluejune0 - 1 tamthuong262
bluejune3 - 0 poi123
bluejune2 - 1 remkeomut
bluejune2 - 0 cupcake123
bluejune1 - 0 pikachu12
bluejune0 - 3 song29
bluejune0 - 1 husky
bluejune2 - 0 tuananh123
bluejune8 - 10 justforfun
bluejune0 - 1 congiola
bluejune0 - 2 yeusinhly
bluejune0 - 4 sweetberry
bluejune2 - 2 negus
bluejune6 - 0 nhancachkhac1
bluejune2 - 0 hoanganh28
bluejune0 - 1 director
bluejune2 - 0 namviet
bluejune2 - 0 thanhnontay1102
bluejune2 - 2 vanltt
bluejune2 - 0 tuliphalan
bluejune2 - 0 duongmd7002
bluejune11 - 6 yellowrain
bluejune1 - 2 blackzk
bluejune1 - 0 minh150893
bluejune3 - 2 phongyeu
bluejune2 - 0 khongten
bluejune0 - 1 pianooo
bluejune1 - 1 mocqueanh
bluejune1 - 0 sirenhea
bluejune0 - 2 vhtsmart
bluejune0 - 1 manii
bluejune3 - 1 newbie2006
bluejune2 - 0 phamcaothanhthien
bluejune1 - 0 huytony
bluejune2 - 0 thienda6e
bluejune2 - 0 ttntvt
bluejune9 - 4 shupapol
bluejune1 - 4 julyno1st
bluejune2 - 0 thanhtuyen
bluejune1 - 5 adorabat
bluejune0 - 1 manhhothanchien
bluejune1 - 0 boomx
bluejune1 - 1 aiamcaro
bluejune1 - 0 buomchua
bluejune3 - 11 cudongtai
bluejune2 - 0 huong2942
bluejune1 - 5 hoangngoan
bluejune8 - 7 akhoa2910
bluejune2 - 0 hihangocaca
bluejune3 - 0 duyong
bluejune1 - 0 meomeomeo
bluejune1 - 0 solitude
bluejune15 - 22 gatamky2020
bluejune0 - 2 thanhthanh2k7
bluejune2 - 0 mydung951523
bluejune5 - 10 scary278
bluejune7 - 0 yaomy
bluejune1 - 1 sansvirus
bluejune2 - 1 ethan
bluejune4 - 2 ngocluuly
bluejune2 - 3 flash
bluejune3 - 1 suneo
bluejune4 - 0 quyet
bluejune1 - 0 kakao911
bluejune7 - 2 caothucaro
bluejune6 - 2 duong
bluejune1 - 0 alita
bluejune1 - 0 dragon
bluejune0 - 4 dangtiendung