diegohoang
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Tỉ lệ thắng 57.79%
  • Chỉ số xã hội 154
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
diegohoang1 - 0 vientuong
diegohoang3 - 9 tapchoico
diegohoang4 - 1 haruno131
diegohoang1 - 1 yukii
diegohoang1 - 2 giotmua
diegohoang1 - 2 bongo
diegohoang1 - 4 tata88
diegohoang2 - 0 caonhocodon
diegohoang1 - 5 aconnongthon
diegohoang15 - 20 dinhvanvoi
diegohoang0 - 1 beerus
diegohoang2 - 0 namcute06
diegohoang1 - 1 quyenhan1991
diegohoang0 - 1 manii
diegohoang0 - 1 kingday
diegohoang0 - 1 pianooo
diegohoang1 - 0 thaobr213
diegohoang5 - 2 tuyen0088
diegohoang1 - 0 quangthinh
diegohoang0 - 2 director
diegohoang0 - 2 congiola
diegohoang0 - 1 sweetberry
diegohoang9 - 23 gatamky2020
diegohoang1 - 0 dragon
diegohoang0 - 1 cuopbiensoh2o
diegohoang1 - 1 ngocluuly
diegohoang0 - 1 denhayden
diegohoang0 - 1 husky
diegohoang1 - 0 doo12345
diegohoang0 - 3 song29
diegohoang3 - 0 glossyoongs
diegohoang0 - 3 anansieukute
diegohoang5 - 0 ryouhei
diegohoang8 - 2 nguyenvancu
diegohoang0 - 2 death73
diegohoang1 - 0 tetdenroimng
diegohoang1 - 1 ruacon
diegohoang2 - 0 moivaochoi
diegohoang1 - 0 thekha112007
diegohoang1 - 2 linhdan
diegohoang1 - 7 emthuonganh
diegohoang2 - 0 tenlammo
diegohoang7 - 0 billutheo
diegohoang18 - 20 noname
diegohoang1 - 2 silvermoon
diegohoang25 - 2 thaideptroai
diegohoang8 - 1 bachyangho
diegohoang1 - 0 tranducnam
diegohoang7 - 1 khailev111
diegohoang8 - 0 ngocsy
diegohoang0 - 1 sirenhead
diegohoang1 - 0 supersen
diegohoang3 - 2 trungtbt
diegohoang9 - 5 votinh
diegohoang1 - 0 malisas
diegohoang0 - 1 nnhl2209
diegohoang4 - 0 anpro12
diegohoang10 - 0 nguyen3913aw
diegohoang6 - 0 hieubede
diegohoang5 - 3 ttntvt
diegohoang0 - 3 thanhthanh2k7
diegohoang1 - 0 iamgirl
diegohoang2 - 0 kakaka
diegohoang2 - 0 laura99
diegohoang2 - 0 solitude
diegohoang19 - 2 bauvat
diegohoang1 - 2 nhabanbo
diegohoang4 - 0 minhtien2001
diegohoang5 - 3 hippo
diegohoang4 - 7 aquadogkr1
diegohoang1 - 1 darius
diegohoang1 - 0 jachsoon128890
diegohoang3 - 1 trongduy
diegohoang3 - 0 ntl2205
diegohoang1 - 0 tranduy2006
diegohoang5 - 9 cudongtai
diegohoang1 - 0 haicuibap
diegohoang0 - 4 thanh91
diegohoang3 - 0 okllllll
diegohoang3 - 0 khongtengihet
diegohoang6 - 0 cocarol
diegohoang2 - 4 cfchp
diegohoang0 - 1 hikaru
diegohoang2 - 1 kakao911
diegohoang1 - 0 eketao
diegohoang2 - 1 miniko
diegohoang2 - 1 phongyeu
diegohoang3 - 0 alita
diegohoang2 - 3 vanltt
diegohoang15 - 14 dancetango007
diegohoang2 - 0 khanh2002
diegohoang5 - 0 luong2511
diegohoang0 - 1 titus
diegohoang0 - 6 pistachio
diegohoang1 - 0 suneo
diegohoang0 - 1 thienloi
diegohoang3 - 0 vipvip
diegohoang1 - 0 sonicfa1
diegohoang0 - 2 haihoang
diegohoang5 - 2 hhhben10