kidalone
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.11%
  • Chỉ số xã hội 162
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
kidalone1 - 0 support
kidalone0 - 2 nan007
kidalone1 - 1 concacon
kidalone0 - 1 pianooo
kidalone2 - 2 suneo
kidalone2 - 6 mrrua
kidalone1 - 0 ducbuff
kidalone50 - 3 hahahahaha
kidalone7 - 14 tuyen0088
kidalone3 - 1 scp67892021
kidalone9 - 3 gatamky2020
kidalone0 - 1 husky
kidalone7 - 0 batkhachienbai123
kidalone5 - 0 quyenhan199
kidalone2 - 4 negus
kidalone0 - 2 tapchoico
kidalone4 - 2 detucarang
kidalone0 - 1 anansieukute
kidalone0 - 2 death73
kidalone1 - 0 tetdenroimng
kidalone0 - 1 director
kidalone1 - 1 kgcgjsg
kidalone1 - 3 yeusinhly
kidalone1 - 2 freedomman
kidalone0 - 9 sweetberry
kidalone5 - 0 kimyen881
kidalone2 - 0 namviet
kidalone2 - 0 nhancachkhac1
kidalone3 - 1 cuiganhat
kidalone2 - 0 bonnie1234
kidalone1 - 1 yellowrain
kidalone1 - 0 caytrevietnam
kidalone1 - 0 gagaga
kidalone15 - 14 gatamky2014
kidalone1 - 0 hehehe1234
kidalone1 - 0 hoanphan044
kidalone2 - 0 phanthanh0686
kidalone2 - 0 anhducdinhng
kidalone3 - 2 newby
kidalone2 - 1 love74
kidalone0 - 1 langtu
kidalone1 - 0 cry99
kidalone2 - 1 caonhocodon
kidalone1 - 0 chihiro
kidalone0 - 2 aconnongthon
kidalone9 - 4 tieuholy
kidalone1 - 0 dienchuoi2526
kidalone0 - 1 ruacon
kidalone3 - 4 votinh
kidalone2 - 3 sirenhead
kidalone8 - 1 khanhduy1207
kidalone16 - 3 cupcake123
kidalone1 - 0 ttntvt
kidalone2 - 1 hoanghieu3807
kidalone2 - 0 chinh252
kidalone0 - 1 peheo
kidalone0 - 3 scorpius
kidalone1 - 2 fucklife
kidalone5 - 0 hihangocaca
kidalone1 - 0 solitude
kidalone0 - 2 thanhthanh2k7
kidalone4 - 1 nnnnnn1
kidalone9 - 0 omaewamoushinderu
kidalone1 - 0 khiempro0309
kidalone0 - 1 aiamcaro
kidalone2 - 0 abcoed
kidalone2 - 0 caothucaro
kidalone2 - 0 thoai123
kidalone2 - 0 thanh91
kidalone2 - 2 thangle
kidalone11 - 0 nguyenhoanghung2005
kidalone6 - 0 binh217
kidalone2 - 0 coochiedestroyer
kidalone1 - 7 tranducnam
kidalone6 - 19 cudongtai
kidalone2 - 0 behai34
kidalone3 - 0 sonbamau
kidalone1 - 0 thangnguyenhuu2009
kidalone5 - 8 nhatmai
kidalone12 - 4 dancetango007
kidalone4 - 0 bihongle231
kidalone1 - 0 phong24
kidalone5 - 0 soicon12341
kidalone0 - 1 nguyenvancu
kidalone9 - 0 datgaming22
kidalone8 - 0 tava1345
kidalone3 - 0 phonggaf
kidalone2 - 1 hihi192002
kidalone5 - 0 biinnnnnnn
kidalone1 - 0 phongca
kidalone2 - 6 pistachio
kidalone2 - 7 cfchp
kidalone1 - 0 dainghia
kidalone1 - 0 cuongnm
kidalone1 - 0 hoangminh
kidalone4 - 0 datga
kidalone3 - 3 haicuibap
kidalone1 - 0 nhabanbo
kidalone0 - 2 hoangquan
kidalone0 - 1 gaodo