susikoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 54.10%
  • Chỉ số xã hội 183
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
susikoi3 - 3 yenthanh
susikoi1 - 3 tapchoico
susikoi9 - 1 khanhhuyen123
susikoi1 - 3 nan007
susikoi1 - 1 mrboo
susikoi1 - 0 chdtri
susikoi3 - 5 hanyian
susikoi2 - 0 concacon
susikoi0 - 2 krixi
susikoi0 - 1 aiamcaro
susikoi7 - 1 namcute06
susikoi1 - 1 tom2000
susikoi0 - 1 mrrua
susikoi4 - 3 lamcaro
susikoi0 - 1 choichobiet
susikoi0 - 2 dinhvanvoi
susikoi1 - 0 melanie
susikoi0 - 1 manii
susikoi0 - 1 kingday
susikoi0 - 1 pianooo
susikoi4 - 0 shu1412
susikoi1 - 0 lydinhvan
susikoi1 - 0 helen
susikoi0 - 1 cuiganhat
susikoi2 - 5 congiola
susikoi3 - 3 scp67892021
susikoi4 - 0 benhi
susikoi0 - 1 kimhien15
susikoi3 - 3 remkeomut
susikoi0 - 1 botran
susikoi2 - 0 hyu1410
susikoi0 - 2 husky
susikoi6 - 1 shukurenai
susikoi0 - 2 tttung24
susikoi1 - 1 nhimsua
susikoi0 - 2 ladieubong
susikoi0 - 1 director
susikoi0 - 1 sweetberry
susikoi4 - 1 tuanckip
susikoi0 - 2 thienthan28
susikoi5 - 0 shuu18
susikoi1 - 2 louis
susikoi1 - 2 quanghuy
susikoi11 - 0 nam123456
susikoi0 - 3 kevincaro
susikoi3 - 0 prothanhgm
susikoi0 - 2 catbuihp2016
susikoi3 - 0 tuananh123
susikoi0 - 1 datgaming22
susikoi0 - 2 assakyr
susikoi0 - 1 yeusinhly
susikoi0 - 2 shiomi
susikoi5 - 0 binhminh
susikoi1 - 0 hoanganh28
susikoi1 - 0 manhnguyen
susikoi0 - 2 tenlammo
susikoi9 - 0 pldpldodo
susikoi0 - 1 thaideptroai
susikoi1 - 0 long123456
susikoi2 - 0 caytrevietnam
susikoi2 - 0 minh2008
susikoi4 - 1 levinhthang
susikoi2 - 0 ttntvt
susikoi0 - 1 quangquang
susikoi3 - 0 thanhnontay1102
susikoi7 - 3 manhhothanchien
susikoi1 - 3 votinh
susikoi4 - 13 moichoia87
susikoi9 - 0 nhancaro123
susikoi4 - 2 nguyenvancu
susikoi0 - 3 adorabat
susikoi9 - 0 hannguyen
susikoi1 - 0 phat4148
susikoi5 - 0 cammom
susikoi0 - 1 silvermoon
susikoi1 - 2 thanhthanh2k8
susikoi3 - 1 ares1234
susikoi4 - 4 hoangtuhieu99
susikoi3 - 0 huong2942
susikoi2 - 1 because
susikoi4 - 0 bduzz
susikoi1 - 0 namviet
susikoi5 - 7 gatamky2020
susikoi2 - 0 flash
susikoi2 - 7 cfchp
susikoi5 - 0 thaibao123
susikoi1 - 2 frozenqueenelsa
susikoi0 - 2 thanhthanh2k7
susikoi8 - 2 laohac
susikoi25 - 1 locphan
susikoi0 - 3 tata88
susikoi3 - 6 tranducnam
susikoi20 - 16 gatamky2014
susikoi2 - 1 datmoichoi
susikoi3 - 0 patsonghip2k6
susikoi4 - 0 dorathemon
susikoi0 - 2 dangtiendung
susikoi6 - 2 sangbd
susikoi0 - 7 khoaitocolamemlo
susikoi0 - 1 cry99