chuyenluat1
  • Hạng ...
  • Ngọc 500
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.68%
  • Chỉ số xã hội 167
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chuyenluat13 - 1 manchausa
chuyenluat14 - 1 khoi111
chuyenluat19 - 0 khanhhuyen123
chuyenluat11 - 0 doandaihiep
chuyenluat14 - 2 sysang95
chuyenluat11 - 0 aem284
chuyenluat13 - 3 mommy
chuyenluat14 - 2 beobeo
chuyenluat11 - 0 hethet
chuyenluat13 - 2 lamcaro
chuyenluat12 - 4 kakao911
chuyenluat11 - 0 nguyentumst
chuyenluat12 - 2 louis
chuyenluat12 - 0 sinhcv
chuyenluat12 - 2 scp67892021
chuyenluat13 - 0 kuti12t3
chuyenluat11 - 0 aewsd
chuyenluat11 - 0 nguyenvy2009
chuyenluat12 - 0 hatiti000
chuyenluat11 - 0 phuc1231
chuyenluat16 - 10 quangthinh
chuyenluat11 - 1 phatppppq94
chuyenluat13 - 1 babyimreal212
chuyenluat11 - 0 khanh2002
chuyenluat12 - 9 vnvodich1
chuyenluat11 - 0 admin
chuyenluat11 - 1 michnhi
chuyenluat10 - 2 flash
chuyenluat11 - 1 bluejune
chuyenluat11 - 3 yoona
chuyenluat10 - 3 dragon
chuyenluat11 - 0 denhayden
chuyenluat14 - 0 levinhthang
chuyenluat10 - 2 pianooo
chuyenluat15 - 9 phonggaf
chuyenluat10 - 1 ohmygod
chuyenluat11 - 1 mynno
chuyenluat10 - 1 ladieubong
chuyenluat10 - 1 director
chuyenluat13 - 3 bingan
chuyenluat17 - 0 kha236
chuyenluat12 - 0 sansvirus
chuyenluat12 - 1 darius
chuyenluat10 - 4 tapchoico
chuyenluat10 - 1 tranducnam
chuyenluat13 - 4 tuliphalan
chuyenluat10 - 3 bexinkk
chuyenluat11 - 1 huongly
chuyenluat12 - 2 vuamui
chuyenluat10 - 6 bongo
chuyenluat12 - 4 vanltt
chuyenluat10 - 1 vikend
chuyenluat13 - 0 mrboo
chuyenluat10 - 4 husky
chuyenluat11 - 5 kimhien15
chuyenluat12 - 2 thienloi
chuyenluat10 - 1 yukii
chuyenluat19 - 0 lilyvo
chuyenluat10 - 2 orangebell
chuyenluat10 - 1 tieuholy
chuyenluat111 - 0 camtu2111
chuyenluat10 - 1 thanhthanh2k8
chuyenluat15 - 0 shino
chuyenluat10 - 3 thanhthanh2k7
chuyenluat14 - 1 bruhbruhlmao
chuyenluat13 - 4 votinh
chuyenluat12 - 2 buomchua
chuyenluat14 - 0 nguyenngoc9456
chuyenluat12 - 1 haicuibap
chuyenluat10 - 2 huong2003
chuyenluat11 - 2 yenthanh
chuyenluat11 - 0 akhoa2910
chuyenluat10 - 1 mrrua
chuyenluat12 - 2 keosua
chuyenluat14 - 0 nguyen
chuyenluat15 - 0 mydung951523
chuyenluat12 - 0 maianh2212
chuyenluat16 - 3 hoangvu123
chuyenluat15 - 0 nguyen3913aw
chuyenluat11 - 4 khoaitocolamemlo
chuyenluat10 - 1 thangle
chuyenluat13 - 0 duy30012004
chuyenluat13 - 0 dung0975146154
chuyenluat14 - 3 kythutudo
chuyenluat10 - 5 pistachio
chuyenluat12 - 0 cdm123
chuyenluat12 - 0 minhlan123
chuyenluat11 - 0 haihoang
chuyenluat16 - 0 rildz123
chuyenluat11 - 0 namthanh96
chuyenluat10 - 1 thimhuong
chuyenluat11 - 1 sieuga
chuyenluat19 - 6 bonnie1234
chuyenluat11 - 0 licht
chuyenluat11 - 0 maduongso1856
chuyenluat16 - 1 tava1345
chuyenluat12 - 0 dacoiroi1
chuyenluat18 - 0 ngocmy
chuyenluat12 - 0 bbbbbbbb
chuyenluat12 - 0 utachi123