giotmua
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.08%
  • Chỉ số xã hội 167
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
giotmua9 - 1 ngocnguyen1990
giotmua0 - 2 nan007
giotmua2 - 0 shinnie
giotmua4 - 1 tranquyen1997vn
giotmua3 - 0 penzy
giotmua1 - 1 kakao911
giotmua3 - 1 colenguyen
giotmua0 - 1 beerus
giotmua0 - 1 semoka
giotmua3 - 0 kuti12t3
giotmua0 - 1 changthetimduocanh
giotmua2 - 1 diegohoang
giotmua0 - 2 louis
giotmua1 - 4 thienthan28
giotmua16 - 20 gatamky2020
giotmua2 - 0 acacia
giotmua2 - 0 smilce
giotmua0 - 1 kingday
giotmua3 - 0 vu12345
giotmua1 - 5 justforfun
giotmua1 - 0 boomx
giotmua0 - 2 cuiganhat
giotmua1 - 0 magnus
giotmua2 - 0 quyenjp
giotmua3 - 0 oswald
giotmua3 - 2 quangthinh
giotmua1 - 0 sigmund
giotmua1 - 2 botran
giotmua11 - 23 cudongtai
giotmua4 - 10 remkeomut
giotmua2 - 0 tttung24
giotmua12 - 0 nono11
giotmua0 - 2 tapchoico
giotmua2 - 0 haizaki
giotmua3 - 0 kgcgjsg
giotmua3 - 3 tuliphalan
giotmua0 - 2 bonnie1234
giotmua2 - 0 noname05e
giotmua1 - 0 buingocanh
giotmua8 - 0 thuy1993
giotmua2 - 0 nam00112233
giotmua3 - 0 khailev111
giotmua9 - 0 lucifer
giotmua2 - 0 cavodem
giotmua9 - 1 longnhathaha
giotmua3 - 0 thekha112007
giotmua2 - 0 gachsred
giotmua1 - 1 yellowrain
giotmua5 - 0 datnguvl
giotmua1 - 2 sweetberry
giotmua1 - 0 tinktink45
giotmua0 - 2 blackzk
giotmua1 - 0 girly96
giotmua0 - 1 lucky
giotmua0 - 1 chessking
giotmua3 - 1 hiep2004
giotmua0 - 1 adorabat
giotmua7 - 2 lamcaro
giotmua0 - 1 pianooo
giotmua3 - 0 qpertyuiop12345
giotmua3 - 0 thanhtuyen
giotmua1 - 0 khongten
giotmua2 - 0 bomapcute
giotmua1 - 1 gumball
giotmua2 - 2 sirenhead
giotmua0 - 1 thanhthanh2k8
giotmua2 - 0 admin1234
giotmua0 - 12 congchelseahd
giotmua2 - 0 dung0975146154
giotmua1 - 0 dath3n18
giotmua0 - 1 tieuyeutinh
giotmua0 - 2 behai34
giotmua2 - 0 love74
giotmua1 - 2 hippo
giotmua3 - 1 mrrua
giotmua0 - 1 ruacon
giotmua0 - 3 buomchua
giotmua5 - 0 nguyenngoc9456
giotmua8 - 0 toilahuyhg10
giotmua2 - 11 haicuibap
giotmua1 - 0 huong2003
giotmua1 - 0 yenthanh
giotmua0 - 2 thanhthanh2k7
giotmua1 - 0 keosua
giotmua2 - 1 nguyen
giotmua0 - 2 tuyetanh
giotmua2 - 1 chihiro
giotmua1 - 0 bongo
giotmua1 - 0 gaodo
giotmua4 - 1 tramngoctran20016
giotmua3 - 0 ahihi1
giotmua1 - 0 phucphephe
giotmua2 - 0 akira
giotmua9 - 0 uhfrhwejhhe
giotmua0 - 1 thanh91
giotmua0 - 2 gacontapta
giotmua0 - 4 dangtiendung
giotmua2 - 0 miniko
giotmua3 - 1 khanhduy1207
giotmua1 - 0 tiendung1997