sangbd
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,010
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.17%
  • Chỉ số xã hội 153
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sangbd2 - 2 yenthanh
sangbd4 - 0 tkishsbs
sangbd2 - 0 sfwgthhsdfg
sangbd7 - 6 lamcaro
sangbd3 - 0 vietnam123
sangbd0 - 1 support
sangbd5 - 1 buitoi
sangbd1 - 1 duongdungdang81
sangbd1 - 1 congiola
sangbd6 - 0 oanhoanh
sangbd4 - 1 daovanduoc29052000
sangbd3 - 1 beobeo
sangbd1 - 0 xinduocbinhyen2
sangbd7 - 1 smile
sangbd1 - 2 vanltt
sangbd16 - 13 t123456789
sangbd3 - 1 amanda
sangbd3 - 0 thaobr213
sangbd17 - 19 nhatmai
sangbd1 - 0 hungmagic
sangbd1 - 0 vig12345
sangbd0 - 2 sweetberry
sangbd0 - 2 director
sangbd1 - 2 husky
sangbd0 - 7 ladieubong
sangbd2 - 2 votinh
sangbd1 - 4 botran
sangbd2 - 0 peheo
sangbd1 - 8 emthuonganh
sangbd22 - 15 cudongtai
sangbd2 - 0 hanny
sangbd2 - 0 beotronxinh
sangbd1 - 0 caothuso1
sangbd2 - 4 pianooo
sangbd0 - 1 supersen
sangbd1 - 0 kakao911
sangbd23 - 5 dienchuoi2526
sangbd0 - 3 cuiganhat
sangbd4 - 0 doandaihiep
sangbd0 - 1 linhdan
sangbd4 - 0 vidung2a3
sangbd0 - 1 ares1234
sangbd5 - 1 bachluc1723
sangbd2 - 5 adorabat
sangbd1 - 0 leduong07012007
sangbd19 - 12 nn30903
sangbd0 - 2 congchelseahd
sangbd14 - 1 gumball
sangbd0 - 1 sirenhead
sangbd15 - 20 gatamky2014
sangbd6 - 0 anpro12
sangbd0 - 9 thanhthanh2k7
sangbd1 - 0 babylove
sangbd21 - 3 bauvat
sangbd1 - 0 solitude
sangbd1 - 0 duong
sangbd0 - 1 phongca
sangbd0 - 3 khoaitocolamemlo
sangbd15 - 23 haicuibap
sangbd1 - 0 mncrissdmn
sangbd0 - 1 nice1194
sangbd10 - 0 chenphanpmc
sangbd2 - 0 khiemkien2
sangbd1 - 0 tranthilunglinh2004
sangbd2 - 0 huynek
sangbd2 - 1 nhabanbo
sangbd1 - 0 tieuling
sangbd1 - 0 mynno
sangbd2 - 6 susikoi
sangbd4 - 2 otxanh
sangbd2 - 0 lythaihuyen
sangbd1 - 0 cuducnguyen
sangbd3 - 0 chaphetkkk
sangbd1 - 0 dung0975146154
sangbd3 - 0 tava1345
sangbd1 - 0 giaphuc
sangbd3 - 2 vanhungh
sangbd11 - 2 datgaming22
sangbd2 - 1 luvie
sangbd19 - 4 fama1299
sangbd1 - 0 dungjames99
sangbd2 - 1 haihoang
sangbd3 - 1 julyno1st
sangbd1 - 0 havy47
sangbd0 - 2 hoanglan
sangbd3 - 2 tuantu
sangbd2 - 0 dragon
sangbd1 - 1 manchausa
sangbd0 - 1 huongly
sangbd1 - 0 buomchua
sangbd0 - 1 chihiro
sangbd1 - 1 tuyetanh
sangbd0 - 2 kulito
sangbd2 - 0 bbb7979
sangbd3 - 1 jack6789
sangbd8 - 0 eatsome
sangbd2 - 0 agarni
sangbd5 - 1 binhdaubuoi123
sangbd0 - 2 paradol
sangbd2 - 0 naa2002