tranducnam
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Tỉ lệ thắng 54.65%
  • Chỉ số xã hội 172
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tranducnam3 - 2 lamcaro
tranducnam2 - 2 imnoob
tranducnam2 - 0 buitoi
tranducnam0 - 2 caonhocodon
tranducnam1 - 4 congiola
tranducnam3 - 0 long3ngon
tranducnam2 - 0 changgxii
tranducnam0 - 1 yenthanh
tranducnam12 - 1 tranluonganh
tranducnam3 - 0 trandoquan
tranducnam9 - 0 hautraibao
tranducnam1 - 0 roisaokhoqua
tranducnam2 - 0 lucky1sv52
tranducnam1 - 0 kimleelee
tranducnam3 - 8 quangthinh
tranducnam13 - 3 akahaizaki
tranducnam1 - 1 concacon
tranducnam2 - 0 thienloi
tranducnam2 - 0 ngandangiu
tranducnam8 - 2 quy2382003
tranducnam3 - 0 bintuan
tranducnam1 - 0 phanthanhtoi
tranducnam7 - 2 shubaru
tranducnam2 - 0 vuongquoc
tranducnam0 - 2 beerus
tranducnam1 - 0 amanda
tranducnam0 - 3 sweetberry
tranducnam3 - 0 phamhoang1802
tranducnam0 - 1 kingday
tranducnam0 - 4 vnvodich1
tranducnam1 - 1 tom2000
tranducnam3 - 0 manchausa
tranducnam2 - 0 tryhardwell
tranducnam3 - 0 thaobr213
tranducnam7 - 0 beyou123
tranducnam20 - 3 remkeomut
tranducnam2 - 0 adelaide
tranducnam0 - 2 botran
tranducnam0 - 1 cuiganhat
tranducnam1 - 1 smilce
tranducnam1 - 0 onescile
tranducnam2 - 2 yellowrain
tranducnam2 - 2 louis
tranducnam0 - 2 ladieubong
tranducnam1 - 0 hoangthai0310
tranducnam1 - 0 scp67892021
tranducnam0 - 2 husky
tranducnam7 - 6 nguoimoi2021
tranducnam1 - 6 tapchoico
tranducnam4 - 1 haizaki
tranducnam0 - 2 bexinkk
tranducnam1 - 0 ricardomilos
tranducnam1 - 0 ruacon
tranducnam1 - 0 chuyenluat1
tranducnam5 - 16 justforfun
tranducnam1 - 2 yeusinhly
tranducnam2 - 4 tuyen0088
tranducnam0 - 3 kevincaro
tranducnam1 - 3 haidaik
tranducnam2 - 0 ttntvt
tranducnam8 - 14 shupapol
tranducnam2 - 0 mynhvux
tranducnam3 - 0 thekha112007
tranducnam0 - 1 bibofx
tranducnam18 - 22 gatamky2020
tranducnam2 - 1 trienchill
tranducnam1 - 0 nagisashiotauwu
tranducnam0 - 1 jachsoon128890
tranducnam1 - 2 phongyeu
tranducnam0 - 1 scp106
tranducnam0 - 1 pianooo
tranducnam6 - 0 phucne
tranducnam0 - 1 dumamay
tranducnam2 - 0 girly96
tranducnam2 - 3 sirenhead
tranducnam2 - 2 tttung24
tranducnam0 - 1 manii
tranducnam0 - 1 adorabat
tranducnam1 - 0 sansvirus
tranducnam0 - 1 diegohoang
tranducnam0 - 1 eketao
tranducnam0 - 2 thanhthanh2k7
tranducnam0 - 1 silvermoon
tranducnam5 - 8 votinh
tranducnam4 - 0 bruhbruhlmao
tranducnam6 - 0 long24116
tranducnam0 - 1 director
tranducnam13 - 1 hoanphan044
tranducnam2 - 0 hoainam
tranducnam2 - 0 zua0mikami1334
tranducnam1 - 4 titus
tranducnam1 - 0 phuc1231
tranducnam1 - 0 teoteo
tranducnam1 - 5 dangtiendung
tranducnam6 - 2 pnhnhon97
tranducnam2 - 0 endcaro
tranducnam3 - 0 meowmew
tranducnam0 - 1 apollo
tranducnam0 - 2 aconnongthon
tranducnam1 - 4 cfchp