vanltt
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,500
  • Tỉ lệ thắng 56.83%
  • Chỉ số xã hội 183
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vanltt0 - 4 lamcaro
vanltt2 - 0 gaobo0603
vanltt1 - 0 kimleelee
vanltt1 - 0 tritai
vanltt1 - 0 hanhtran
vanltt1 - 0 manhcuong624
vanltt1 - 0 tinhky
vanltt1 - 0 kelvin06
vanltt1 - 0 bababa
vanltt4 - 3 yellowrain
vanltt5 - 0 hanna
vanltt5 - 0 baibai
vanltt6 - 2 babyimreal212
vanltt3 - 1 hoanglan
vanltt7 - 2 mindmoka
vanltt3 - 2 quangthinh
vanltt2 - 1 sangbd
vanltt4 - 4 boomx
vanltt4 - 4 gaodo
vanltt0 - 1 ladieubong
vanltt2 - 1 yenthanh
vanltt10 - 17 tuyen0088
vanltt1 - 4 congchelseahd
vanltt2 - 0 black123
vanltt0 - 1 beerus
vanltt0 - 1 apollo
vanltt18 - 16 gatamky2020
vanltt1 - 2 louis
vanltt0 - 2 bingan
vanltt6 - 2 antuong
vanltt1 - 2 cuiganhat
vanltt2 - 6 congiola
vanltt2 - 7 justforfun
vanltt0 - 1 anansieukute
vanltt1 - 0 tuananh123
vanltt3 - 0 kienkaka
vanltt10 - 0 heocaoboi123
vanltt0 - 1 botran
vanltt0 - 1 husky
vanltt0 - 2 director
vanltt2 - 0 khanhhuyen123
vanltt0 - 1 scp67892021
vanltt1 - 0 ohmygod
vanltt3 - 4 thamlang
vanltt7 - 3 ruacon
vanltt2 - 1 behai34
vanltt0 - 1 huongly
vanltt1 - 3 bexinkk
vanltt2 - 0 lalisamanoban
vanltt1 - 0 tetdenroimng
vanltt3 - 0 vbmxovn
vanltt2 - 1 tieuholy
vanltt3 - 3 tuliphalan
vanltt0 - 1 mrhuandz
vanltt0 - 3 ddd1906
vanltt4 - 2 chuyenluat1
vanltt0 - 1 lucian123
vanltt2 - 2 bluejune
vanltt0 - 1 ethan
vanltt21 - 0 anh10d
vanltt1 - 0 peheocute
vanltt4 - 1 ttntvt
vanltt2 - 0 thekha112007
vanltt4 - 5 noobplayer2007
vanltt23 - 5 thaideptroai
vanltt3 - 0 girly96
vanltt0 - 1 sirenhead
vanltt15 - 2 noname05e
vanltt1 - 0 abcndjbsjbdbj7
vanltt0 - 1 manii
vanltt11 - 0 levinhthang
vanltt4 - 5 suneo
vanltt0 - 2 meoww
vanltt1 - 0 thanhtam0909vt
vanltt0 - 2 pianooo
vanltt0 - 6 sweetberry
vanltt1 - 0 sakura
vanltt3 - 2 linhdan
vanltt4 - 3 moichoia87
vanltt3 - 5 tapchoico
vanltt3 - 0 nhancaro123
vanltt4 - 1 kylewoo
vanltt4 - 0 hannguyen
vanltt1 - 0 adorabat
vanltt3 - 1 admin1234
vanltt4 - 0 ares1234
vanltt5 - 0 liibi
vanltt2 - 0 vc1954
vanltt0 - 2 silvermoon
vanltt2 - 0 choicaro111
vanltt2 - 4 votinh
vanltt1 - 2 luvie
vanltt3 - 1 teoteo
vanltt0 - 5 titus
vanltt4 - 7 tapchoi1977
vanltt0 - 1 thanhthanh2k7
vanltt4 - 0 longchym
vanltt1 - 1 nagato
vanltt4 - 0 nobitakohi
vanltt3 - 0 yadoriko01