cauhoctro
  • Hạng 77
  • Chỉ số ảnh hưởng 25
  • Điểm 39
  • Tỉ lệ thắng 65.85%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có