khanh150406
  • Hạng 22
  • Chỉ số ảnh hưởng 49
  • Điểm 95
  • Tỉ lệ thắng 66.25%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khanh1504060 - 1 ttntvt
khanh1504061 - 2 aiamcaro
khanh1504062 - 4 thimhuong
khanh1504065 - 6 keosua
khanh15040628 - 27 gacontapta
khanh1504069 - 3 heorung18
khanh15040613 - 4 tuliphalan
khanh1504066 - 2 apollo
khanh1504064 - 1 giotmua
khanh1504066 - 1 cry99
khanh15040612 - 8 darius
khanh1504062 - 1 tuyetanh
khanh1504069 - 2 tom2000
khanh15040613 - 4 tranducnam
khanh1504064 - 1 lucky
khanh15040617 - 10 yenthanh
khanh15040615 - 10 diegohoang
khanh1504064 - 0 caonhocodon
khanh1504065 - 1 chihiro
khanh15040612 - 9 huongly
khanh1504065 - 2 yoona
khanh1504067 - 2 krixi
khanh15040615 - 10 love74
khanh1504064 - 3 behai34
khanh1504069 - 1 ngocluuly
khanh1504063 - 0 yukii
khanh15040613 - 2 vanltt
khanh1504063 - 1 mynno
khanh1504064 - 0 susikoi
khanh1504062 - 4 bingan
khanh15040613 - 5 peheo
khanh1504064 - 1 kimhien15
khanh1504063 - 3 titus
khanh1504065 - 2 sangbd
khanh1504064 - 2 nolan
khanh1504062 - 1 teoteo
khanh1504060 - 2 mrboo
khanh1504062 - 0 mihoyo
khanh15040624 - 9 bluejune
khanh1504065 - 3 alibaba
khanh1504064 - 4 cuopbiensoh2o
khanh1504062 - 0 chuyenluat1
khanh1504062 - 8 aconnongthon
khanh1504060 - 4 hello
khanh1504060 - 3 freedomman
khanh1504064 - 2 trienchill
khanh15040616 - 6 supersen
khanh1504061 - 0 vuthienthanh
khanh1504060 - 6 vikend
khanh1504065 - 3 bongo
khanh1504064 - 2 thienthan28
khanh1504068 - 2 mrrua
khanh1504062 - 0 denhayden
khanh15040616 - 5 eketao
khanh1504060 - 2 beconkimchi
khanh15040611 - 10 ethan
khanh1504063 - 0 hippo
khanh1504061 - 0 hongtran6789
khanh15040621 - 24 bexinkk
khanh1504067 - 6 tieuling
khanh15040611 - 3 nqthacker
khanh15040611 - 7 boomx
khanh1504060 - 1 hungquang
khanh1504064 - 0 sieuga
khanh1504064 - 13 babyboss
khanh1504063 - 1 nhabanbo
khanh1504060 - 1 director
khanh1504061 - 0 tuoihctro
khanh1504061 - 1 phongyeu
khanh1504060 - 1 abc123
khanh15040610 - 2 gaodo
khanh1504061 - 3 nagato
khanh1504061 - 0 bichnhu1103
khanh1504069 - 16 hades
khanh1504060 - 2 gatan1955
khanh1504061 - 2 thienloi
khanh1504060 - 2 phongca
khanh1504065 - 6 buomchua
khanh1504064 - 9 flash
khanh1504060 - 2 dragon