fucklife
  • Hạng 49
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 111
  • Tỉ lệ thắng 77.65%
  • Thời gian tham gia 5 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
fucklife5 - 2 nhimxu
fucklife4 - 2 hoaanhdao2008
fucklife7 - 10 cuong97
fucklife8 - 2 phungtien
fucklife3 - 2 chuotmom
fucklife1 - 0 mikochan
fucklife2 - 0 vangbacdaquy
fucklife1 - 0 vannn
fucklife1 - 0 luke911
fucklife2 - 1 nttthuy
fucklife2 - 0 thaomoc
fucklife1 - 0 toxuanhoang
fucklife2 - 0 lanthanh
fucklife4 - 1 thythy2021
fucklife7 - 2 hoadongtien00
fucklife5 - 6 scp67892021
fucklife8 - 1 trucmai
fucklife9 - 6 lemaipa
fucklife3 - 0 mayakieu
fucklife1 - 0 socnau
fucklife0 - 1 phuongkarry
fucklife3 - 4 binhnhi
fucklife1 - 0 happy123
fucklife6 - 4 mailady
fucklife6 - 1 toanluf
fucklife20 - 2 thuydung25
fucklife1 - 0 heoway
fucklife3 - 0 lanhphong
fucklife9 - 6 bangtam2312
fucklife6 - 0 panda
fucklife1 - 1 sbc1111
fucklife1 - 1 kentpham
fucklife1 - 0 paduc
fucklife2 - 0 buonnhoem
fucklife8 - 14 phuongkitty
fucklife5 - 4 maruko
fucklife2 - 0 notname
fucklife1 - 0 vanvolang
fucklife0 - 1 phuongminh
fucklife2 - 1 yoshida
fucklife1 - 1 trunghieu87
fucklife1 - 0 quachdozz
fucklife4 - 5 thuong95
fucklife1 - 1 nguyenhonganh
fucklife0 - 6 sieucaothu0508
fucklife4 - 3 thuytinhkhoc
fucklife1 - 0 lexuan22
fucklife3 - 1 vnnguyendung
fucklife5 - 3 happykid76
fucklife3 - 3 justforfun
fucklife1 - 1 hoangkhanhlinh
fucklife2 - 1 kidalone
fucklife6 - 1 buomchua
fucklife2 - 0 vanltt
fucklife5 - 0 heorung18
fucklife7 - 2 behai34
fucklife5 - 3 huongly
fucklife4 - 2 ngocluuly
fucklife9 - 3 tuyetanh
fucklife7 - 4 keosua
fucklife2 - 2 hongtran6789
fucklife5 - 1 yoona
fucklife1 - 1 giotmua
fucklife2 - 0 thienthan28
fucklife4 - 1 denhayden
fucklife4 - 0 flash
fucklife1 - 0 cuopbiensoh2o
fucklife1 - 0 kimhien15
fucklife6 - 3 titus
fucklife1 - 1 suneo
fucklife3 - 1 bingan
fucklife1 - 0 simple00000
fucklife2 - 1 peheo
fucklife2 - 0 hippo
fucklife2 - 0 tieuyeutinh
fucklife2 - 4 lucky
fucklife8 - 1 mynno
fucklife5 - 1 tata88
fucklife1 - 1 emthuonganh
fucklife1 - 0 chihiro
fucklife3 - 1 tuliphalan
fucklife7 - 4 ethan
fucklife6 - 3 alibaba
fucklife10 - 5 tieuling
fucklife3 - 0 phongca