dangphuoctri
  • Hạng 8
  • Chỉ số ảnh hưởng 68
  • Điểm 171
  • Tỉ lệ thắng 75.49%
  • Thời gian tham gia 2 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dangphuoctri2 - 9 scary278
dangphuoctri2 - 0 denhayden
dangphuoctri3 - 4 nhatmai
dangphuoctri1 - 0 kakao911
dangphuoctri3 - 0 ethan
dangphuoctri3 - 0 lucky
dangphuoctri2 - 0 buomchua
dangphuoctri2 - 5 gaodo
dangphuoctri9 - 5 mrboo
dangphuoctri2 - 0 love74
dangphuoctri20 - 19 vuamui
dangphuoctri18 - 4 apollo
dangphuoctri3 - 0 tieuling
dangphuoctri30 - 12 phonggaf
dangphuoctri8 - 0 langtu
dangphuoctri5 - 1 kulito
dangphuoctri6 - 9 nolan
dangphuoctri0 - 2 vhtsmart
dangphuoctri5 - 0 vanltt
dangphuoctri8 - 0 thienloi
dangphuoctri22 - 4 chuyenluat1
dangphuoctri19 - 6 aconnongthon
dangphuoctri6 - 4 tuliphalan
dangphuoctri12 - 4 nqthacker
dangphuoctri21 - 17 alibaba
dangphuoctri4 - 0 mrrua
dangphuoctri4 - 0 cuopbiensoh2o
dangphuoctri2 - 0 phuoc3032008
dangphuoctri0 - 1 hoanglan
dangphuoctri5 - 0 behai34
dangphuoctri3 - 0 hippo
dangphuoctri12 - 11 keosua
dangphuoctri2 - 0 sputnik
dangphuoctri6 - 3 tranducnam
dangphuoctri6 - 0 boomx
dangphuoctri7 - 0 caonhocodon
dangphuoctri4 - 1 tonyus
dangphuoctri8 - 2 kidalone
dangphuoctri1 - 0 nhung
dangphuoctri12 - 4 tata88
dangphuoctri3 - 2 gagaga
dangphuoctri4 - 1 xumy123321
dangphuoctri10 - 3 nhabanbo
dangphuoctri0 - 3 kisei
dangphuoctri1 - 0 haicuibap
dangphuoctri0 - 8 tantan
dangphuoctri2 - 0 tieuholy
dangphuoctri13 - 5 bluejune
dangphuoctri3 - 2 teoteo
dangphuoctri8 - 3 thimhuong
dangphuoctri15 - 13 susikoi
dangphuoctri1 - 0 titus
dangphuoctri1 - 0 yenthanh
dangphuoctri0 - 3 sieuga
dangphuoctri2 - 0 dragon
dangphuoctri3 - 0 ruacon
dangphuoctri5 - 4 yukii
dangphuoctri12 - 1 thienthan28
dangphuoctri1 - 0 ngocluuly
dangphuoctri1 - 3 chihiro
dangphuoctri6 - 5 paradol
dangphuoctri0 - 14 hello
dangphuoctri2 - 0 peheo
dangphuoctri6 - 0 nagato
dangphuoctri0 - 4 junz2222
dangphuoctri0 - 1 win6789
dangphuoctri3 - 0 sangbd
dangphuoctri6 - 1 huongly
dangphuoctri6 - 1 giotmua
dangphuoctri1 - 0 tom2000
dangphuoctri11 - 3 kimhien15
dangphuoctri2 - 0 bingan
dangphuoctri2 - 0 trienchill
dangphuoctri10 - 5 phongyeu
dangphuoctri2 - 0 flash
dangphuoctri4 - 1 hongtran6789
dangphuoctri6 - 0 phongca
dangphuoctri9 - 6 bongo
dangphuoctri0 - 2 bestcaro
dangphuoctri9 - 1 tuyetanh
dangphuoctri2 - 0 heskttn
dangphuoctri1 - 0 yoona
dangphuoctri1 - 2 hoangquan
dangphuoctri10 - 8 suneo
dangphuoctri1 - 0 top1nakvn
dangphuoctri6 - 2 michnhi
dangphuoctri2 - 0 mynno
dangphuoctri1 - 0 tannghi
dangphuoctri14 - 9 diegohoang
dangphuoctri0 - 4 cauhoctro
dangphuoctri0 - 2 mihoyo
dangphuoctri4 - 2 cry99
dangphuoctri6 - 3 eketao
dangphuoctri0 - 3 vuongtuyen123
dangphuoctri0 - 1 bexinkk
dangphuoctri5 - 6 tieuyeutinh
dangphuoctri5 - 4 darius
dangphuoctri0 - 9 choilathua
dangphuoctri0 - 1 adorabat
dangphuoctri10 - 22 aiamcaro