because
  • Hạng 312
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 48
  • Tỉ lệ thắng 35.48%
  • Chỉ số xã hội 31
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có