hoangngoan
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,990
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 75.68%
  • Chỉ số xã hội 74
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hoangngoan1 - 2 phungtien
hoangngoan1 - 1 silvermoon
hoangngoan7 - 1 kulito
hoangngoan5 - 1 bluejune
hoangngoan0 - 4 freedomman
hoangngoan4 - 1 ruacon
hoangngoan7 - 1 bexinkk
hoangngoan4 - 4 junz2222
hoangngoan1 - 0 tieuyeutinh
hoangngoan11 - 0 nhabanbo
hoangngoan7 - 2 teoteo
hoangngoan9 - 2 nhatmai
hoangngoan1 - 0 bestcaro123456789
hoangngoan4 - 1 shupapol
hoangngoan0 - 1 otxanh
hoangngoan1 - 3 mihoyo
hoangngoan4 - 0 buoidayne
hoangngoan1 - 8 sweetberry
hoangngoan1 - 1 choilathua
hoangngoan0 - 13 botran
hoangngoan0 - 2 g2legend
hoangngoan1 - 4 ddd1906
hoangngoan2 - 0 tuliphalan
hoangngoan3 - 0 tranducnam
hoangngoan8 - 1 yenthanh
hoangngoan4 - 1 trienchill
hoangngoan1 - 0 vikend
hoangngoan1 - 1 because
hoangngoan7 - 0 paradol
hoangngoan2 - 0 beconkimchi
hoangngoan2 - 1 nolan
hoangngoan2 - 0 diegohoang
hoangngoan4 - 4 susikoi
hoangngoan6 - 4 gianguyen
hoangngoan4 - 2 hongtran6789
hoangngoan2 - 0 sangbd
hoangngoan1 - 0 thienloi
hoangngoan5 - 1 hades
hoangngoan2 - 0 mynno
hoangngoan1 - 5 rip002
hoangngoan0 - 1 vhtsmart
hoangngoan8 - 1 phongyeu
hoangngoan1 - 1 caochinduoi
hoangngoan2 - 0 tieuling
hoangngoan4 - 8 vchoivuiv
hoangngoan2 - 1 sieuga
hoangngoan2 - 0 huongly
hoangngoan2 - 0 apollo
hoangngoan7 - 3 nagato
hoangngoan6 - 1 sieuquan123
hoangngoan2 - 0 thimhuong
hoangngoan4 - 1 boomx
hoangngoan4 - 0 gacontapta
hoangngoan2 - 0 alibaba
hoangngoan2 - 0 tuanquy159
hoangngoan2 - 0 titus
hoangngoan2 - 0 aiamcaro
hoangngoan3 - 1 mrboo
hoangngoan2 - 0 yukii
hoangngoan2 - 0 ethan
hoangngoan2 - 0 bongo
hoangngoan2 - 0 lucky
hoangngoan4 - 0 supersen
hoangngoan2 - 0 langtu
hoangngoan1 - 0 denhayden
hoangngoan2 - 0 vuamui
hoangngoan3 - 1 alita
hoangngoan4 - 0 michnhi
hoangngoan2 - 0 tonyus
hoangngoan3 - 1 kakao911
hoangngoan4 - 1 yoona
hoangngoan3 - 0 eketao
hoangngoan2 - 0 cuopbiensoh2o
hoangngoan0 - 1 hikaru