duong
  • Hạng 209
  • Chỉ số ảnh hưởng 8
  • Điểm 1
  • Tỉ lệ thắng 34.48%
  • Thời gian tham gia 3 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có