vuthienthanh
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 11
  • Tỉ lệ thắng 15.73%
  • Thời gian tham gia 6 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuthienthanh4 - 3 vanminh
vuthienthanh0 - 1 asdmobile
vuthienthanh0 - 1 vesau
vuthienthanh0 - 1 hieula
vuthienthanh6 - 1 nghidzyy
vuthienthanh3 - 5 titus
vuthienthanh2 - 4 nghitran
vuthienthanh1 - 3 behai34
vuthienthanh0 - 2 silvermoon
vuthienthanh1 - 5 alibaba
vuthienthanh0 - 3 nolan
vuthienthanh0 - 8 hongtran6789
vuthienthanh0 - 5 paradol
vuthienthanh0 - 10 tuliphalan
vuthienthanh1 - 0 dat1602
vuthienthanh0 - 7 mrboo
vuthienthanh1 - 5 langtu
vuthienthanh0 - 1 caonhocodon
vuthienthanh0 - 2 aiamcaro
vuthienthanh0 - 2 tieuling
vuthienthanh0 - 4 vanltt
vuthienthanh0 - 2 yukii
vuthienthanh1 - 4 tieuholy
vuthienthanh2 - 7 giotmua
vuthienthanh1 - 6 tata88
vuthienthanh1 - 9 susikoi
vuthienthanh1 - 10 phongca
vuthienthanh1 - 0 phonggaf
vuthienthanh2 - 5 heorung18
vuthienthanh0 - 2 tuyetanh
vuthienthanh0 - 1 nhabanbo
vuthienthanh0 - 10 keosua
vuthienthanh0 - 2 bexinkk
vuthienthanh0 - 7 cry99
vuthienthanh1 - 3 love74
vuthienthanh1 - 5 thimhuong
vuthienthanh1 - 10 apollo
vuthienthanh1 - 17 peheo
vuthienthanh2 - 1 zero123
vuthienthanh2 - 8 hades
vuthienthanh0 - 7 mynno
vuthienthanh1 - 7 kimhien15
vuthienthanh0 - 6 bongo
vuthienthanh3 - 7 tieuyeutinh
vuthienthanh0 - 1 bluejune
vuthienthanh0 - 5 mrrua
vuthienthanh1 - 10 aconnongthon
vuthienthanh0 - 4 ngocluuly
vuthienthanh0 - 8 suneo
vuthienthanh1 - 5 tranducnam
vuthienthanh1 - 4 kulito
vuthienthanh0 - 2 nqthacker
vuthienthanh1 - 17 yenthanh
vuthienthanh0 - 4 lucky
vuthienthanh6 - 24 babyboss
vuthienthanh0 - 1 khanh150406
vuthienthanh1 - 10 hippo
vuthienthanh1 - 0 aztunghach
vuthienthanh0 - 2 gianguyen
vuthienthanh0 - 3 vitty
vuthienthanh1 - 0 nhatmai
vuthienthanh0 - 1 chuyenluat1
vuthienthanh0 - 1 ethan
vuthienthanh0 - 2 flash
vuthienthanh2 - 4 scorpius
vuthienthanh2 - 3 phongyeu
vuthienthanh1 - 6 krixi
vuthienthanh1 - 0 gatan1955
vuthienthanh1 - 0 tph095
vuthienthanh1 - 0 chihiro
vuthienthanh1 - 1 thienloi
vuthienthanh0 - 1 darius
vuthienthanh1 - 1 buomchua
vuthienthanh3 - 1 tanmap1955
vuthienthanh0 - 5 otxanh
vuthienthanh2 - 2 boomx
vuthienthanh0 - 1 sieuga
vuthienthanh0 - 3 denhayden
vuthienthanh0 - 1 junz2222
vuthienthanh1 - 0 long159132
vuthienthanh1 - 1 tuanvu
vuthienthanh0 - 2 teoteo
vuthienthanh2 - 1 thienvithanh
vuthienthanh2 - 2 nguyennho77
vuthienthanh7 - 1 bachsinhdinhvlgh
vuthienthanh0 - 2 cuopbiensoh2o
vuthienthanh2 - 5 dinhtuhavlgh
vuthienthanh1 - 3 trienchill
vuthienthanh0 - 1 sansvirus