bexinkk
  • Hạng 105
  • Ngọc 1,363
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 64.64%
  • Chỉ số xã hội 379
  • Chỉ số đam mê 2.77
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bexinkk4 - 5 wibunotsimpttv2k7
bexinkk1 - 0 meotaitho
bexinkk2 - 0 thvcuatui
bexinkk0 - 1 hdmi2000
bexinkk3 - 4 vuamui
bexinkk6 - 6 chihiro
bexinkk5 - 0 hangover
bexinkk1 - 1 titus
bexinkk1 - 0 dkhanh101010
bexinkk5 - 5 tieuling
bexinkk1 - 5 anh3khia
bexinkk3 - 0 hhieppnguyenn24
bexinkk2 - 2 trienchill
bexinkk2 - 0 phucphampt3112
bexinkk2 - 2 travahuong
bexinkk1 - 2 truongsinh
bexinkk5 - 0 azsxdcfvgbhn123
bexinkk5 - 41 phuongkitty
bexinkk3 - 0 ninhpham
bexinkk5 - 0 bomoanh123
bexinkk2 - 4 conket
bexinkk0 - 5 muaxuanden
bexinkk5 - 0 tsrgsrh8
bexinkk3 - 0 phamthuhuyen3103
bexinkk3 - 0 longdepzaivl
bexinkk1 - 0 vivianlyna245
bexinkk5 - 3 pooki
bexinkk12 - 5 lamquennha
bexinkk27 - 12 tundz
bexinkk2 - 0 myyyy
bexinkk2 - 0 trumdanhco453
bexinkk0 - 1 kiuwanjo986
bexinkk0 - 2 cocvang
bexinkk3 - 5 keosua
bexinkk5 - 1 nonlamcon
bexinkk2 - 0 aniuc
bexinkk1 - 4 lovekr01
bexinkk4 - 3 datxtz123
bexinkk5 - 2 memix6
bexinkk1 - 0 trasuamatcha
bexinkk1 - 3 mynno
bexinkk2 - 0 nuiphom11
bexinkk2 - 0 cuopbiensoh2o
bexinkk2 - 3 soahoang
bexinkk1 - 0 thienthoi
bexinkk4 - 0 manuyuhe
bexinkk1 - 0 nhutduy
bexinkk1 - 0 zaiiiiii123
bexinkk4 - 0 cptmsang
bexinkk3 - 9 carohcm
bexinkk2 - 0 hathuan1996
bexinkk1 - 0 hfhfhfh
bexinkk1 - 0 nakroth
bexinkk2 - 2 kulito
bexinkk3 - 2 supersen
bexinkk5 - 0 tranvandat1346
bexinkk3 - 1 hulisnow
bexinkk2 - 0 zlinri
bexinkk1 - 0 tienbndz
bexinkk1 - 0 angg12jk
bexinkk1 - 0 quynhgiao
bexinkk10 - 0 danhnehihi369
bexinkk2 - 0 nghiacaro
bexinkk1 - 0 lamnguyen2012
bexinkk3 - 0 caiconcacne02vn
bexinkk1 - 0 ok123456
bexinkk1 - 3 noodles
bexinkk1 - 5 hoangnam124ha
bexinkk5 - 5 tralena12
bexinkk2 - 2 xmen117
bexinkk0 - 2 linhlucden
bexinkk2 - 0 hadtt12
bexinkk2 - 0 winnerordeath
bexinkk3 - 1 cavodem
bexinkk9 - 0 chipboy91
bexinkk2 - 0 trongcaro
bexinkk3 - 3 nghiahoang20
bexinkk0 - 1 huongduong
bexinkk1 - 0 thaontt34
bexinkk3 - 0 virutdep
bexinkk6 - 2 nguyentrantinh
bexinkk2 - 5 vuabip
bexinkk0 - 2 silverfang
bexinkk1 - 0 vinhidol
bexinkk1 - 0 huymaster04
bexinkk2 - 1 veeee0032
bexinkk1 - 0 khangnongrdo
bexinkk2 - 1 kkanhdduy1122
bexinkk1 - 0 cocuser
bexinkk0 - 2 phumyhung
bexinkk2 - 2 ltb0605
bexinkk7 - 2 hihahuhu
bexinkk1 - 3 minh21cm
bexinkk2 - 0 phutrong13
bexinkk3 - 1 phamtungson1404
bexinkk4 - 9 yephdith
bexinkk2 - 0 menogaqua93
bexinkk1 - 2 akirakun
bexinkk1 - 5 vuicaro2021
bexinkk2 - 0 thienanxyz