bexinkk
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp III
  • Ngọc 150
  • Tỉ lệ thắng 63.22%
  • Thời gian tham gia 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bexinkk18 - 14 shupapol
bexinkk1 - 0 brenna
bexinkk1 - 3 congiola
bexinkk3 - 0 scp67892021
bexinkk3 - 0 alexsmilce
bexinkk3 - 3 lamcaro
bexinkk2 - 1 newbie2006
bexinkk2 - 0 namcute06
bexinkk0 - 1 anansieukute
bexinkk5 - 0 tuananh123
bexinkk19 - 1 heocaoboi123
bexinkk0 - 1 botran
bexinkk2 - 3 louis
bexinkk1 - 0 hoangthai0310
bexinkk1 - 3 tuyen0088
bexinkk4 - 0 batkhachienbai123
bexinkk0 - 4 pianooo
bexinkk3 - 4 cudongtai
bexinkk0 - 1 gatamky2020
bexinkk3 - 1 vanltt
bexinkk4 - 1 tuliphalan
bexinkk2 - 0 tranducnam
bexinkk3 - 3 ruacon
bexinkk2 - 6 binzy
bexinkk8 - 0 vbmxovn
bexinkk3 - 0 chuyenluat1
bexinkk1 - 0 quangthinh
bexinkk1 - 0 huongly
bexinkk1 - 1 vikend
bexinkk3 - 1 mrboo
bexinkk0 - 2 husky0403
bexinkk2 - 10 kevin7989
bexinkk1 - 3 yellowrain
bexinkk7 - 1 noname05e
bexinkk2 - 0 hungvn1123
bexinkk3 - 1 girly96
bexinkk5 - 1 jachsoon128890
bexinkk18 - 5 nn30903
bexinkk5 - 1 thienlay12345
bexinkk1 - 4 chimchich
bexinkk2 - 0 spaze
bexinkk2 - 0 luckychi
bexinkk0 - 1 because
bexinkk1 - 0 laura99
bexinkk2 - 0 ducati
bexinkk1 - 3 linhdan
bexinkk6 - 1 lambuuyen
bexinkk0 - 1 sirenhead
bexinkk4 - 1 khailev111
bexinkk0 - 1 frozenqueenelsa
bexinkk0 - 4 thanhthanh2k7
bexinkk0 - 1 huong2003
bexinkk5 - 2 binh2107
bexinkk1 - 5 anhsun
bexinkk1 - 7 hoangngoan
bexinkk1 - 0 keosua
bexinkk4 - 2 nguyen
bexinkk0 - 1 director
bexinkk2 - 0 passla665544
bexinkk1 - 0 phungsai20
bexinkk0 - 2 hikaru
bexinkk1 - 0 ditimdoithu99
bexinkk4 - 0 minhgalamdo
bexinkk9 - 1 kithanh
bexinkk3 - 0 nobitakohi
bexinkk1 - 0 caothucaro
bexinkk3 - 0 khoiquapro
bexinkk1 - 0 aiamcaro
bexinkk1 - 0 thoai123
bexinkk1 - 0 phongca
bexinkk0 - 1 luvie
bexinkk1 - 0 chatzzzz
bexinkk1 - 1 tieuling
bexinkk1 - 0 frost
bexinkk1 - 0 thienthan28
bexinkk2 - 0 layerpro528
bexinkk7 - 2 thaotruong179
bexinkk1 - 0 ducthang
bexinkk2 - 0 babyimreal
bexinkk2 - 0 tramngoctran20016
bexinkk0 - 1 lorion
bexinkk2 - 0 rafg123
bexinkk16 - 1 khongtengihet
bexinkk2 - 0 ttuan1011
bexinkk0 - 1 vumanhdatbcvt
bexinkk1 - 1 gacontapta
bexinkk1 - 0 gaodo
bexinkk2 - 0 baoanh49
bexinkk1 - 0 zhedat16
bexinkk2 - 0 jennifer
bexinkk2 - 0 ttntvt
bexinkk1 - 0 hongtran6789
bexinkk0 - 3 dangtiendung
bexinkk1 - 0 minhgalam
bexinkk4 - 0 doubled
bexinkk0 - 1 rip001
bexinkk1 - 5 scorpius
bexinkk2 - 0 buingochanbuingochan
bexinkk0 - 9 khoaitocolamemlo
bexinkk5 - 0 player