bexinkk
  • Hạng 279
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,467
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 63.64%
  • Chỉ số xã hội 286
  • Chỉ số đam mê 6.07
  • Thời gian tham gia 10 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bexinkk0 - 2 nguyenchausang
bexinkk0 - 2 nguyenmanhlama01
bexinkk5 - 0 hyeeus
bexinkk1 - 0 choivanminh
bexinkk3 - 8 carohcm
bexinkk6 - 0 dethualam0123456789
bexinkk1 - 0 wibunotsimpttv2k7
bexinkk3 - 0 thicom
bexinkk1 - 2 vuabip
bexinkk3 - 1 phongan1
bexinkk3 - 0 karanguyen
bexinkk2 - 1 anatoli
bexinkk0 - 2 kaitokun
bexinkk3 - 7 rimurusama1707
bexinkk4 - 6 ngocgiau04
bexinkk0 - 4 abcabcabc
bexinkk3 - 1 xuhao
bexinkk3 - 0 thuymoichoi
bexinkk1 - 1 toanwin
bexinkk10 - 6 embeoden
bexinkk1 - 6 nangcanhhoaroi
bexinkk2 - 0 lyruki
bexinkk4 - 1 sonbinnnnn
bexinkk1 - 0 scorpio
bexinkk3 - 0 samsam19
bexinkk1 - 1 tuongpromax
bexinkk3 - 0 zoanami
bexinkk6 - 4 nuhondanhroi
bexinkk14 - 2 tobe08cute
bexinkk2 - 0 namphe231
bexinkk5 - 0 dongtham91
bexinkk1 - 0 leuvanson
bexinkk3 - 1 kim93
bexinkk4 - 1 duyanh
bexinkk3 - 0 anhgei
bexinkk0 - 1 kileecu
bexinkk3 - 8 waifu207otaku
bexinkk0 - 4 donghocat
bexinkk2 - 0 duytrung1991
bexinkk2 - 1 xemphim2022
bexinkk1 - 0 kamichan
bexinkk3 - 1 chapditruoc3nuoc
bexinkk5 - 1 playcaro20
bexinkk4 - 0 vinh1915hujl
bexinkk2 - 0 huongjep
bexinkk4 - 0 bumbobi
bexinkk1 - 0 hehihoha
bexinkk4 - 7 hoangtugio010
bexinkk1 - 0 callmeduck2002
bexinkk3 - 5 dangkyqd
bexinkk1 - 0 xunudth
bexinkk1 - 2 erial
bexinkk2 - 0 maithao
bexinkk2 - 7 sabo2412
bexinkk1 - 0 xing26
bexinkk0 - 1 hatchback
bexinkk2 - 0 mveee
bexinkk4 - 3 choiluon
bexinkk1 - 0 bittet
bexinkk0 - 2 leksyenjtrankg
bexinkk3 - 0 muasaigon
bexinkk0 - 4 phuczelo
bexinkk0 - 1 bestcarono1
bexinkk0 - 1 nagato
bexinkk2 - 2 keosua
bexinkk1 - 0 direcottr
bexinkk2 - 0 hoavinhpq
bexinkk1 - 0 ngovansam
bexinkk1 - 0 robin
bexinkk1 - 0 matrancaro
bexinkk8 - 0 dongtran
bexinkk12 - 3 nguoidoi19
bexinkk1 - 1 kulito
bexinkk10 - 12 sokheng3
bexinkk1 - 9 trong981
bexinkk7 - 0 lucylk
bexinkk2 - 0 gamemk
bexinkk1 - 0 huunhu66
bexinkk1 - 0 kingcaronoloss
bexinkk0 - 1 okemen
bexinkk6 - 0 phan123
bexinkk2 - 0 taeguk
bexinkk7 - 2 sexphia
bexinkk1 - 2 danbienday
bexinkk5 - 5 beyou123
bexinkk1 - 1 vuducviet
bexinkk1 - 0 duongproga
bexinkk1 - 0 hienhamho98
bexinkk3 - 4 huunhu
bexinkk0 - 2 ionplus
bexinkk3 - 0 ngoc110807
bexinkk1 - 0 huanhoahong78
bexinkk1 - 2 dksdud
bexinkk1 - 0 thanhvinh1707
bexinkk10 - 6 leminhdu
bexinkk0 - 4 dungnhinlai
bexinkk1 - 0 thupham6754
bexinkk3 - 13 lenhhoxung
bexinkk1 - 0 meochan
bexinkk8 - 1 hieutran84