nagato
  • Hạng 770
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,364
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 61.09%
  • Chỉ số xã hội 293
  • Chỉ số đam mê 2.73
  • Thời gian tham gia 11 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
nagato1 - 1 kulito
nagato1 - 2 dragon
nagato2 - 0 hadtt12
nagato1 - 0 choivanminh
nagato1 - 0 giainghi11
nagato4 - 1 binhntl
nagato1 - 0 cocuser
nagato2 - 0 serazs
nagato1 - 1 vuabip
nagato1 - 0 vinhidol
nagato3 - 0 veeee0032
nagato2 - 1 boomx
nagato2 - 0 khongcamxuctq
nagato0 - 1 thiengon123
nagato1 - 0 titus
nagato5 - 2 lekhuong22
nagato3 - 8 phumyhung
nagato5 - 1 kain98
nagato6 - 1 dumamayvtc6678
nagato0 - 1 chihiro
nagato0 - 2 supersen
nagato0 - 2 linhlucden
nagato2 - 8 vngn175
nagato1 - 0 hungletranquang
nagato3 - 0 loloti
nagato1 - 0 travahuong
nagato2 - 0 martinchannel
nagato0 - 2 nguyenmanhlama01
nagato2 - 1 muasinh2002
nagato1 - 0 akirakun
nagato1 - 0 huongduong
nagato4 - 0 catrongao
nagato0 - 1 sethangthoi
nagato4 - 1 joynlnguyen
nagato1 - 0 zronice
nagato1 - 0 tinhlo
nagato1 - 0 leandy
nagato3 - 2 dragoncity113
nagato0 - 2 vantannguyen
nagato3 - 4 wibunotsimpttv2k7
nagato1 - 2 nangcanhhoaroi
nagato12 - 45 carohcm
nagato2 - 8 rimurusama1707
nagato3 - 0 minhsting
nagato0 - 1 vanluc
nagato1 - 0 tbq2101
nagato3 - 0 ngaaaaaaa
nagato1 - 0 trinhhhhhhhhhh
nagato1 - 5 minhkhai
nagato1 - 0 florence00
nagato0 - 6 abcabcabc
nagato1 - 1 dohuuquang
nagato2 - 2 zaique
nagato4 - 0 tabrl92
nagato2 - 1 yueyue1
nagato1 - 1 playcaro20
nagato1 - 2 shinken
nagato3 - 0 dathow
nagato7 - 0 danhok
nagato0 - 1 nuhondanhroi
nagato1 - 1 zaninovn1324
nagato2 - 0 namphe231
nagato15 - 15 xemphim2022
nagato1 - 1 nht207st
nagato1 - 1 maithao
nagato1 - 0 hehihoha
nagato7 - 2 kim93
nagato2 - 2 ducatuan2020
nagato0 - 4 dungnhinlai
nagato1 - 0 zeny1303
nagato3 - 0 khanhqq
nagato0 - 2 bongdem12321
nagato12 - 0 hattrick
nagato2 - 0 trithichtrol123
nagato1 - 0 doubar
nagato1 - 0 suthatchico1
nagato2 - 0 anhbaotv
nagato0 - 1 waifu207otaku
nagato1 - 0 choidep2021
nagato2 - 0 cammy
nagato0 - 2 lovekr01
nagato1 - 0 cuonganwc
nagato3 - 9 kingofflags
nagato0 - 1 vuamui
nagato4 - 0 huynmopg
nagato1 - 3 sabo2412
nagato0 - 1 erial
nagato4 - 2 nevergiveup
nagato3 - 11 saobang
nagato2 - 0 wocovn
nagato3 - 4 choiluon
nagato0 - 2 ok123456
nagato1 - 0 bevoiheo
nagato0 - 1 bestcarono1
nagato1 - 0 damquangson
nagato1 - 0 bexinkk
nagato2 - 3 acaroo1
nagato0 - 1 mrrua
nagato3 - 0 tranvantan
nagato1 - 0 m1nhh