chihiro
  • Hạng ...
  • Ngọc 916
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.86%
  • Chỉ số xã hội 440
  • Chỉ số đam mê 1.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chihiro1 - 2 winxp
chihiro11 - 11 mynno
chihiro1 - 0 maluong
chihiro13 - 9 tieuling
chihiro8 - 10 keosua
chihiro15 - 11 bexinkk
chihiro2 - 0 pororoha20
chihiro6 - 6 nganbali
chihiro2 - 3 supersen
chihiro0 - 5 newnewnew
chihiro11 - 1 toiac
chihiro1 - 0 phuoctran13121995
chihiro6 - 0 kennhoc1992
chihiro9 - 18 vuamui
chihiro11 - 5 nagato
chihiro2 - 0 tapchoi198z
chihiro3 - 0 qva0512
chihiro4 - 0 duckoch
chihiro8 - 2 quando2409
chihiro3 - 0 nguyenngochoabinh1
chihiro1 - 0 mu40liver
chihiro9 - 15 hdmi2000
chihiro2 - 0 tiennhieunhieutien
chihiro1 - 0 born2win
chihiro0 - 4 cocvang
chihiro6 - 0 loveforlove
chihiro3 - 2 anntnl11
chihiro2 - 2 khanhtranle
chihiro1 - 0 ducnam123c
chihiro1 - 0 sin1tuoi
chihiro1 - 0 jbchb
chihiro1 - 0 chumchum
chihiro1 - 0 b0yvjppr0
chihiro7 - 0 hanji
chihiro2 - 1 ntntntnt
chihiro10 - 0 hhthai
chihiro1 - 0 pipinhphuong0199
chihiro4 - 6 sabo2412
chihiro1 - 0 tuangacongnghiep
chihiro0 - 9 tomcuamuc
chihiro2 - 0 kidmillinewchoppa24
chihiro1 - 0 adassd
chihiro4 - 1 mrrua
chihiro0 - 1 muaxuanden
chihiro3 - 0 ltpro123
chihiro1 - 0 heoxinh123
chihiro3 - 1 nguyenthehuan7a1
chihiro3 - 2 trienchill
chihiro1 - 1 ngaiheo0011
chihiro1 - 0 nhlumntat
chihiro1 - 0 nguyenductrong18
chihiro0 - 1 haohanchuacay
chihiro3 - 0 nguyendnahthanh0710
chihiro2 - 0 iamhaeun010908
chihiro2 - 0 skurachan
chihiro0 - 1 anh3khia
chihiro0 - 3 wibunotsimpttv2k7
chihiro1 - 0 meotaitho
chihiro2 - 0 thvcuatui
chihiro1 - 0 hdatcd123
chihiro6 - 0 nothinghd1230908
chihiro6 - 3 zauysd
chihiro12 - 0 bgkfdah
chihiro0 - 2 caroforfun99999
chihiro3 - 0 phucphampt3112
chihiro2 - 5 travahuong
chihiro2 - 0 nguyentandung
chihiro2 - 0 korean
chihiro3 - 0 ninhpham
chihiro1 - 2 kulito
chihiro1 - 0 yuihandsome
chihiro2 - 12 phuongkitty
chihiro1 - 0 bunkao
chihiro3 - 4 hiusama
chihiro3 - 0 trumdanhco453
chihiro0 - 1 hanhphucthoangqua
chihiro0 - 2 lovekr01
chihiro1 - 0 lhjggfcgg
chihiro5 - 0 thinhnguyenne
chihiro0 - 1 boomx
chihiro1 - 2 vivacoffee
chihiro1 - 0 animexyz
chihiro3 - 4 tautochanh
chihiro8 - 1 gamocaro
chihiro9 - 1 doquangtrung
chihiro9 - 1 thuyhoa
chihiro6 - 0 bkdth2019
chihiro1 - 0 hohaidang
chihiro0 - 3 haianthui
chihiro0 - 2 noodles
chihiro4 - 1 kadosluvnemo
chihiro2 - 0 phamhaan164
chihiro3 - 0 sweetabd
chihiro5 - 0 immemomlaidi
chihiro3 - 0 emnonnlam
chihiro1 - 0 zaiiiiii123
chihiro1 - 0 nxeduyen
chihiro0 - 1 anhlatrumday
chihiro6 - 10 cocuser
chihiro2 - 0 chidiennguyen