chihiro
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 518
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 60.24%
  • Chỉ số xã hội 332
  • Chỉ số đam mê 3.30
  • Thời gian tham gia 11 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chihiro0 - 2 wibunotsimpttv2k7
chihiro4 - 5 cocuser
chihiro0 - 3 nguyenduyduc
chihiro0 - 2 titus
chihiro10 - 0 virutdep
chihiro3 - 0 lekhuong22
chihiro1 - 0 luongtam1913
chihiro3 - 2 cavodem
chihiro2 - 0 thanhpt
chihiro1 - 0 travahuong
chihiro2 - 1 vomyna1
chihiro2 - 3 phivoma
chihiro2 - 0 khangnongrdo
chihiro4 - 9 hocchoicaro
chihiro2 - 1 vuamui
chihiro1 - 1 mynno
chihiro0 - 3 bexinkk
chihiro1 - 1 tieuling
chihiro0 - 1 caro123
chihiro1 - 0 nagato
chihiro9 - 1 nhiheo
chihiro2 - 0 martinchannel
chihiro0 - 3 yephdith
chihiro1 - 0 menogaqua93
chihiro2 - 0 minhhehehe
chihiro5 - 0 hiluuuunan
chihiro0 - 2 phongan1
chihiro6 - 3 anvt85
chihiro1 - 1 keosua
chihiro1 - 0 gamon1907
chihiro2 - 1 veeee0032
chihiro2 - 2 cuopbiensoh2o
chihiro7 - 6 hxmb26
chihiro0 - 4 akirakun
chihiro0 - 1 vantannguyen
chihiro2 - 0 vioanh0512
chihiro0 - 6 carohcm
chihiro15 - 0 trungphata2
chihiro2 - 0 shaco
chihiro2 - 6 vanluc
chihiro2 - 0 joynlnguyen
chihiro1 - 0 giainghi11
chihiro3 - 0 nghiadeptrai123
chihiro1 - 0 tbq2101
chihiro4 - 0 playcaro20
chihiro2 - 4 congiola
chihiro3 - 0 karai
chihiro2 - 1 hohohaha0402
chihiro3 - 0 trinhhhhhhhhhh
chihiro3 - 7 vuabip
chihiro2 - 0 leai0204
chihiro0 - 1 sunsun
chihiro2 - 3 celeron4ghz
chihiro7 - 0 dathow
chihiro11 - 0 playcocaro
chihiro1 - 0 nguyenhoangphuc6793
chihiro1 - 0 tienthanh2k5
chihiro12 - 0 jackass
chihiro2 - 2 zaninovn1324
chihiro1 - 0 zoanami
chihiro1 - 3 byeyou
chihiro3 - 0 namphe231
chihiro1 - 1 pouralways
chihiro0 - 1 lunox
chihiro1 - 0 bongbongmua12
chihiro1 - 0 kim93
chihiro1 - 0 ganhep333
chihiro9 - 2 xemphim2022
chihiro2 - 6 phumyhung
chihiro0 - 2 hahaha33
chihiro1 - 0 choicaro
chihiro3 - 0 meo123
chihiro2 - 0 dsbinh113
chihiro1 - 2 tayngang66
chihiro1 - 0 doubar
chihiro1 - 0 trithichtrol123
chihiro3 - 0 choidep2021
chihiro1 - 0 suthatchico1
chihiro3 - 0 chamender100
chihiro1 - 5 gomoko
chihiro1 - 0 minhyb
chihiro1 - 0 mrrua
chihiro1 - 3 robin
chihiro5 - 0 estelle
chihiro1 - 6 blackzk
chihiro2 - 2 duan193
chihiro1 - 0 taikhoan
chihiro2 - 0 bethuy2k3
chihiro2 - 0 mysugar
chihiro0 - 6 nangthuytinh
chihiro0 - 1 rubikson
chihiro0 - 2 danbienday
chihiro0 - 6 phuczelo
chihiro1 - 0 xzcb84
chihiro5 - 0 hongnhung96
chihiro2 - 0 hoavinhpq
chihiro2 - 0 loojc1000
chihiro4 - 0 bachoe
chihiro4 - 0 dtjjfykdhf
chihiro0 - 1 bemeocute