chihiro
  • Hạng 576
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 16
  • Tỉ lệ thắng 59.05%
  • Chỉ số xã hội 210
  • Chỉ số đam mê 1.33
  • Thời gian tham gia 8 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chihiro4 - 1 csm2021
chihiro2 - 5 letan
chihiro1 - 0 obama
chihiro5 - 0 cherry21
chihiro0 - 1 arsenalfc96
chihiro3 - 0 dksdud
chihiro2 - 0 vuivehongquao
chihiro3 - 1 maimai9x
chihiro2 - 3 tu8160
chihiro4 - 1 monchangcheo
chihiro1 - 0 trummen
chihiro0 - 1 dangnhungoclinh
chihiro0 - 1 bexinkk
chihiro0 - 1 tieuling
chihiro0 - 1 mynno
chihiro2 - 0 duy151020
chihiro0 - 1 lamcaro2
chihiro1 - 3 tuongsinh
chihiro1 - 0 sagocarer
chihiro2 - 0 thaobr213
chihiro4 - 7 justforfun
chihiro13 - 1 khanhhuyen123
chihiro11 - 11 tuyen0088
chihiro1 - 3 bingan
chihiro1 - 0 scp67892021
chihiro9 - 0 reddragonvi
chihiro2 - 0 zoovpovthoj
chihiro3 - 0 aidocubi
chihiro1 - 0 baopham120
chihiro2 - 0 tranha
chihiro3 - 0 caothuso1
chihiro0 - 2 quanghuy
chihiro15 - 0 lalina
chihiro0 - 1 assakyr
chihiro0 - 1 rip001
chihiro4 - 0 ezgame
chihiro0 - 2 anansieukute
chihiro2 - 1 springbachx
chihiro3 - 1 mrthanhbinh113
chihiro1 - 1 song29
chihiro1 - 2 kevincaro
chihiro2 - 1 dinhvanmanh
chihiro1 - 0 helecuong
chihiro5 - 0 poi123
chihiro3 - 0 thuaxoagame
chihiro2 - 4 husky0403
chihiro1 - 1 vnvodich
chihiro2 - 0 levinhthang
chihiro2 - 0 tenlammo
chihiro3 - 5 remkeomut
chihiro4 - 0 cuongtiny
chihiro2 - 0 ares1234
chihiro1 - 0 sakura
chihiro1 - 0 khoa123
chihiro11 - 0 datngo29
chihiro5 - 0 thanhnontay1102
chihiro0 - 1 quangquang
chihiro1 - 0 ngucaro
chihiro1 - 0 dokki431
chihiro16 - 0 thenguyenhuy
chihiro1 - 0 quanj8
chihiro2 - 0 fghfghfgh
chihiro1 - 0 shino
chihiro4 - 1 thanhgamer1111
chihiro3 - 0 ducati
chihiro4 - 3 tieuholy
chihiro0 - 1 kidalone
chihiro4 - 2 khailev111
chihiro0 - 3 blackzk
chihiro1 - 0 dienchuoi2526
chihiro1 - 2 heorung18
chihiro1 - 3 yukii
chihiro1 - 3 chimchich
chihiro1 - 3 tapchoico
chihiro0 - 1 orangebell
chihiro1 - 0 camtu2111
chihiro1 - 1 cupcake123
chihiro0 - 1 thanhthanh2k8
chihiro0 - 1 thanhthanh2k7
chihiro5 - 7 cudongtai
chihiro0 - 2 votinh
chihiro1 - 0 maianh2212
chihiro7 - 2 duki1402
chihiro10 - 1 bauvat
chihiro3 - 0 phamcaothanhthien
chihiro6 - 2 luvie
chihiro3 - 0 trungtbt
chihiro0 - 4 vitty
chihiro7 - 1 doge123
chihiro1 - 2 giotmua
chihiro2 - 0 hoang123a2
chihiro6 - 18 haicuibap
chihiro2 - 0 jachsoon128890
chihiro6 - 0 nguyenhoanghung2005
chihiro1 - 0 vungoduyhd
chihiro4 - 1 hoangvu123
chihiro5 - 0 nqthacker
chihiro9 - 0 khanhduy1207
chihiro0 - 3 kythutudo
chihiro2 - 0 doublet