chihiro
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 100
  • Tỉ lệ thắng 59.69%
  • Thời gian tham gia 6 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chihiro2 - 0 thaobr213
chihiro4 - 7 justforfun
chihiro13 - 1 khanhhuyen123
chihiro11 - 11 tuyen0088
chihiro1 - 3 bingan
chihiro1 - 0 scp67892021
chihiro9 - 0 reddragonvi
chihiro2 - 0 zoovpovthoj
chihiro3 - 0 aidocubi
chihiro1 - 0 baopham120
chihiro2 - 0 tranha
chihiro3 - 0 caothuso1
chihiro0 - 2 quanghuy
chihiro15 - 0 lalina
chihiro0 - 1 assakyr
chihiro0 - 1 rip001
chihiro4 - 0 ezgame
chihiro0 - 2 anansieukute
chihiro2 - 1 springbachx
chihiro3 - 1 mrthanhbinh113
chihiro1 - 1 song29
chihiro1 - 2 kevincaro
chihiro2 - 1 dinhvanmanh
chihiro1 - 0 helecuong
chihiro5 - 0 poi123
chihiro3 - 0 thuaxoagame
chihiro2 - 4 husky0403
chihiro1 - 1 vnvodich
chihiro2 - 0 levinhthang
chihiro2 - 0 tenlammo
chihiro3 - 5 remkeomut
chihiro4 - 0 cuongtiny
chihiro2 - 0 ares1234
chihiro1 - 0 sakura
chihiro1 - 0 khoa123
chihiro11 - 0 datngo29
chihiro5 - 0 thanhnontay1102
chihiro0 - 1 quangquang
chihiro1 - 0 ngucaro
chihiro1 - 0 dokki431
chihiro16 - 0 thenguyenhuy
chihiro1 - 0 quanj8
chihiro2 - 0 fghfghfgh
chihiro1 - 0 shino
chihiro4 - 1 thanhgamer1111
chihiro3 - 0 ducati
chihiro4 - 3 tieuholy
chihiro0 - 1 kidalone
chihiro4 - 2 khailev111
chihiro0 - 3 blackzk
chihiro1 - 0 dienchuoi2526
chihiro1 - 2 heorung18
chihiro1 - 3 yukii
chihiro1 - 3 chimchich
chihiro1 - 3 tapchoico
chihiro0 - 1 orangebell
chihiro1 - 0 camtu2111
chihiro1 - 1 cupcake123
chihiro0 - 1 thanhthanh2k8
chihiro0 - 1 thanhthanh2k7
chihiro5 - 7 cudongtai
chihiro0 - 2 votinh
chihiro1 - 0 maianh2212
chihiro7 - 2 duki1402
chihiro10 - 1 bauvat
chihiro3 - 0 phamcaothanhthien
chihiro6 - 2 luvie
chihiro3 - 0 trungtbt
chihiro0 - 4 vitty
chihiro7 - 1 doge123
chihiro1 - 2 giotmua
chihiro2 - 0 hoang123a2
chihiro6 - 18 haicuibap
chihiro2 - 0 jachsoon128890
chihiro6 - 0 nguyenhoanghung2005
chihiro1 - 0 vungoduyhd
chihiro4 - 1 hoangvu123
chihiro5 - 0 nqthacker
chihiro9 - 0 khanhduy1207
chihiro0 - 3 kythutudo
chihiro2 - 0 doublet
chihiro3 - 9 cfchp
chihiro3 - 0 khongtengihet
chihiro1 - 8 sieucaothu0508
chihiro1 - 0 minhgalam
chihiro1 - 1 peheo
chihiro2 - 1 cuopbiensoh2o
chihiro2 - 0 gaodo
chihiro0 - 6 dangtiendung
chihiro1 - 0 thangle
chihiro2 - 0 bihongle231
chihiro6 - 0 conbocuoibidien
chihiro4 - 0 fffffggvf
chihiro2 - 0 kekeke2608
chihiro2 - 0 huynhquoc509
chihiro1 - 1 nhabanbo
chihiro2 - 0 mncrissdmn
chihiro2 - 0 vietnam123456
chihiro0 - 2 pistachio
chihiro5 - 1 dorathemon