vuamui
  • Hạng 115
  • Ngọc 1,125
  • Tỉ lệ thắng 59.91%
  • Chỉ số xã hội 429
  • Chỉ số đam mê 1.87
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vuamui34 - 28 nagato
vuamui2 - 7 cuongnv1013
vuamui1 - 0 jillbui
vuamui9 - 10 cocvang
vuamui25 - 29 bexinkk
vuamui8 - 10 siro2012
vuamui1 - 0 thanhliuliu
vuamui12 - 6 djdjdjdjdjdjdd
vuamui4 - 0 ngotienbo1
vuamui2 - 0 nminhhoangk43ccm6
vuamui6 - 30 beteoteosg
vuamui1 - 0 noelvietdung2512
vuamui25 - 21 chihiro
vuamui0 - 1 xuantung91
vuamui7 - 22 aikhongsotui
vuamui5 - 9 titus
vuamui4 - 6 mynno
vuamui24 - 20 trienchill
vuamui3 - 1 hatcatnho
vuamui1 - 5 rocket290671
vuamui8 - 7 tieuling
vuamui3 - 1 vitamin001o
vuamui2 - 0 uchihabona12345
vuamui1 - 0 docuong
vuamui0 - 6 hdmi2000
vuamui4 - 5 mrchipone
vuamui2 - 2 lukedt
vuamui0 - 1 winxp
vuamui7 - 1 thuyvt
vuamui1 - 0 tranhai9ba
vuamui5 - 1 xnkthu166
vuamui0 - 1 chiukonoi
vuamui8 - 13 huongjep
vuamui0 - 7 muaxuanden
vuamui4 - 23 newnewnew
vuamui4 - 0 ddddggg12
vuamui3 - 0 tenanh42kitu
vuamui1 - 0 abctr
vuamui1 - 1 cuncun
vuamui7 - 1 duongnhobe
vuamui6 - 1 corenqtuan
vuamui12 - 2 kinid
vuamui2 - 0 boylangthang2210
vuamui1 - 0 at0p1xt
vuamui13 - 25 nganbali
vuamui1 - 6 ellis
vuamui2 - 9 kulito
vuamui1 - 0 linhvuahaha
vuamui3 - 0 aimar
vuamui2 - 0 nhunne09
vuamui2 - 0 taineee
vuamui5 - 0 ancutaonhadm
vuamui4 - 1 tapchoi198z
vuamui1 - 0 taolanguoidepchai
vuamui2 - 0 nmdgm
vuamui2 - 0 hieucony123456
vuamui9 - 0 jrngwij
vuamui1 - 0 mu40liver
vuamui1 - 8 sabo2412
vuamui3 - 0 khanhtranle
vuamui1 - 0 mrthang78
vuamui3 - 0 versacedc
vuamui1 - 1 doandungdientho
vuamui6 - 1 haicd2721
vuamui3 - 0 yubaneryo47
vuamui4 - 1 huytrucksnb
vuamui1 - 0 haira
vuamui1 - 0 kannnn
vuamui3 - 0 kandy2022
vuamui1 - 2 wibunotsimpttv2k7
vuamui1 - 0 nupakachii
vuamui1 - 0 adassd
vuamui1 - 1 newbiehihi
vuamui4 - 0 cothanh
vuamui1 - 0 kiemkim1102
vuamui3 - 0 thutoan10
vuamui1 - 0 thinhst11533666
vuamui2 - 0 lylokute
vuamui0 - 1 cumcum
vuamui3 - 0 haohanchuacay
vuamui4 - 0 tuongvineeee
vuamui2 - 2 keosua
vuamui0 - 4 cuopbiensoh2o
vuamui1 - 2 dieuthanh
vuamui4 - 1 tintindongnghia1708
vuamui1 - 11 loanloan
vuamui4 - 0 thvcuatui
vuamui7 - 0 hdatcd123
vuamui0 - 1 caroforfun99999
vuamui7 - 40 phuongkitty
vuamui1 - 0 quanglb2001
vuamui4 - 0 zino243
vuamui1 - 0 dontchallenger502
vuamui4 - 0 azsxdcfvgbhn123
vuamui4 - 1 vantuanne
vuamui1 - 0 duonghienbuu220904
vuamui1 - 0 kimbinh12211
vuamui1 - 0 quankneeee
vuamui9 - 4 asdqwerf
vuamui9 - 10 minhanngu978