trienchill
  • Hạng 404
  • Khiên ...
  • Ngọc 2,659
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 58.36%
  • Chỉ số xã hội 281
  • Chỉ số đam mê 3.87
  • Thời gian tham gia 11 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trienchill9 - 8 yuli777
trienchill3 - 0 hadtt12
trienchill0 - 1 quynhgiao
trienchill7 - 0 hupfull
trienchill0 - 1 nostalgia
trienchill1 - 0 virutdep
trienchill1 - 2 vuamui
trienchill5 - 0 mrbeo2002
trienchill1 - 6 sonyvaio99
trienchill1 - 0 nghiacaro
trienchill1 - 0 dongsongbang19
trienchill0 - 3 hieuthoda
trienchill5 - 0 ivanzhukov1945
trienchill2 - 3 travahuong
trienchill0 - 1 boomx
trienchill1 - 0 minh21cm
trienchill1 - 0 behanday
trienchill1 - 0 thinhng123
trienchill3 - 1 playcaro20
trienchill1 - 3 toloveru
trienchill0 - 1 dangtiendo
trienchill0 - 4 linhlucden
trienchill3 - 0 martinchannel
trienchill2 - 10 yephdith
trienchill3 - 0 itphan
trienchill1 - 0 menogaqua93
trienchill6 - 0 ndtuan
trienchill2 - 6 banlanhat2323
trienchill5 - 1 leandy
trienchill1 - 0 tinhlo
trienchill11 - 2 dethualam0123456789
trienchill2 - 4 carohcm
trienchill6 - 0 suthatchico1
trienchill1 - 0 joynlnguyen
trienchill2 - 2 michnhi
trienchill1 - 0 lizlina07
trienchill2 - 0 munasia
trienchill4 - 0 nhatruc2014
trienchill3 - 3 karai
trienchill3 - 0 zronice
trienchill0 - 1 anatoli
trienchill0 - 5 lovanton
trienchill19 - 22 nguyenhuong90
trienchill0 - 4 cuongni
trienchill3 - 1 dmniceluon
trienchill6 - 3 embeoden
trienchill9 - 5 quoccanh03
trienchill2 - 0 dgdhdh
trienchill0 - 4 waifu207otaku
trienchill3 - 0 thongbroland
trienchill1 - 1 zaninovn1324
trienchill7 - 0 zoanami
trienchill2 - 0 anhdnq435
trienchill2 - 1 pouralways
trienchill2 - 0 hehihoha
trienchill3 - 1 ffdsssaf
trienchill2 - 0 namphe231
trienchill8 - 8 noname06
trienchill0 - 2 phumyhung
trienchill1 - 0 wyruno
trienchill4 - 1 longsua
trienchill15 - 1 duytrung1991
trienchill2 - 4 sabo2412
trienchill6 - 0 meo123
trienchill2 - 0 ducatuan2020
trienchill1 - 4 poseidon
trienchill3 - 0 xemphim2022
trienchill3 - 2 pquarngfeb5th
trienchill6 - 0 vinh1915hujl
trienchill5 - 4 hoangtugio010
trienchill1 - 0 namnv
trienchill3 - 0 dungnv83
trienchill1 - 0 thiengon123
trienchill0 - 1 sinbad
trienchill1 - 3 son23
trienchill3 - 0 jonhcena
trienchill1 - 0 tikty
trienchill0 - 4 dangtiendung
trienchill2 - 1 hamy073
trienchill3 - 1 nxn3427
trienchill0 - 2 opponeo
trienchill4 - 0 choidep2021
trienchill2 - 4 loicon47
trienchill7 - 0 thiendia12389
trienchill16 - 2 zezo2022
trienchill1 - 0 tdst122
trienchill2 - 0 lucycute
trienchill2 - 0 tuss2009e
trienchill1 - 2 dragon
trienchill1 - 1 titus
trienchill0 - 1 kulito
trienchill2 - 2 hxmb26
trienchill2 - 0 saphia
trienchill7 - 1 baoantridung
trienchill3 - 1 hung1234
trienchill3 - 0 bestcarovietnam
trienchill1 - 0 chende8787
trienchill1 - 3 cam99
trienchill0 - 1 keosua
trienchill1 - 0 flash