trienchill
  • Hạng 420
  • Cấp bậc Sơ cấp III
  • Ngọc 30
  • Tỉ lệ thắng 54.40%
  • Chỉ số xã hội 182
  • Chỉ số đam mê 2.77
  • Thời gian tham gia 8 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trienchill3 - 0 dangthingoc123
trienchill1 - 0 trungvn
trienchill4 - 2 khaimou
trienchill4 - 0 leyalmighty
trienchill3 - 0 carotu
trienchill3 - 0 ductu
trienchill1 - 1 hihi234
trienchill1 - 0 tuannm
trienchill0 - 10 concua4
trienchill3 - 3 hochitrung
trienchill1 - 0 kngoccccc16
trienchill1 - 0 thanhvinh1707
trienchill8 - 6 hocmaugiao
trienchill1 - 0 werfgh
trienchill0 - 2 endlesslove
trienchill2 - 0 meochan
trienchill0 - 2 dungnhinlai
trienchill2 - 6 dangkyqd
trienchill7 - 1 tuantuan9955
trienchill3 - 0 giotmuathu
trienchill4 - 0 kain98
trienchill1 - 0 khachmankhien
trienchill0 - 2 attentionll
trienchill1 - 3 giangquangvu
trienchill3 - 0 nghitran
trienchill1 - 1 kingday
trienchill0 - 2 pianooo
trienchill3 - 2 t123456789
trienchill3 - 0 thaobr213
trienchill1 - 0 tryhardwell
trienchill5 - 6 remkeomut
trienchill3 - 3 lamcaro
trienchill1 - 1 nhanvan
trienchill7 - 0 newleftqueen
trienchill0 - 2 louis
trienchill2 - 0 khanhhuyen123
trienchill2 - 0 aidocubi
trienchill1 - 0 vitty
trienchill5 - 5 heorung18
trienchill0 - 2 director
trienchill4 - 0 ngoanhquoc1997
trienchill1 - 0 fsdfsdrfse
trienchill6 - 0 namviet
trienchill3 - 1 tieuholy
trienchill0 - 9 husky0403
trienchill1 - 0 dat041192
trienchill1 - 0 bonnie1234
trienchill38 - 1 zunzun
trienchill0 - 2 justforfun
trienchill0 - 1 manii
trienchill1 - 0 nagisashiotauwu
trienchill20 - 1 lehoangnam223
trienchill6 - 1 bathan
trienchill1 - 0 sansvirus
trienchill1 - 2 tranducnam
trienchill1 - 4 kimhien15
trienchill19 - 24 gatamky2014
trienchill6 - 9 votinh
trienchill1 - 0 kylewoo
trienchill1 - 0 quangthinh
trienchill0 - 1 silvermoon
trienchill4 - 2 chunglee
trienchill1 - 0 ethan
trienchill4 - 0 huong2942
trienchill12 - 0 penasus
trienchill6 - 1 giabaodt1211
trienchill3 - 0 khangbbooi
trienchill3 - 0 ted1992
trienchill12 - 0 minhdan2021
trienchill1 - 0 caccaccac
trienchill2 - 0 phamquangtruong113
trienchill2 - 4 noobplayer2007
trienchill3 - 0 anpro12
trienchill2 - 0 meowvie
trienchill8 - 0 nguyen3913aw
trienchill1 - 0 dangbalam
trienchill0 - 2 minhvanbui
trienchill1 - 4 thanhthanh2k7
trienchill5 - 12 haicuibap
trienchill2 - 3 aquadogkr1
trienchill9 - 0 kkkkkkkkkha
trienchill2 - 0 aiamcaro
trienchill3 - 1 aquamen
trienchill2 - 0 nhantruongloc
trienchill0 - 2 thanhthanh2k8
trienchill3 - 0 abcoed
trienchill0 - 1 mynno
trienchill3 - 0 propt
trienchill9 - 0 lisa123
trienchill5 - 3 duong
trienchill3 - 0 huathien1024
trienchill0 - 1 gatamky2020
trienchill0 - 2 khoaitocolamemlo
trienchill1 - 1 licht
trienchill0 - 1 thangle
trienchill2 - 0 rimotojikedoku
trienchill18 - 0 vothanhdat1233456
trienchill2 - 0 maduongso1856
trienchill6 - 1 tava1345
trienchill2 - 7 sbsgolf