sansvirus
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.14%
  • Chỉ số xã hội 172
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sansvirus1 - 0 tttung24
sansvirus8 - 4 lamcaro
sansvirus0 - 1 husky
sansvirus3 - 0 nguyenvy2009
sansvirus1 - 0 nguoichoi123
sansvirus1 - 0 hoanganh
sansvirus7 - 5 darius
sansvirus1 - 0 nguyentumst
sansvirus1 - 2 congiola
sansvirus0 - 1 kingday
sansvirus1 - 0 madao
sansvirus2 - 3 zero123
sansvirus0 - 2 negus
sansvirus7 - 17 quangthinh
sansvirus4 - 1 ethan
sansvirus1 - 1 tuliphalan
sansvirus0 - 1 aconnongthon
sansvirus2 - 1 huynhthanhbinh
sansvirus2 - 1 beyou123
sansvirus1 - 0 namviet
sansvirus5 - 1 supersen
sansvirus0 - 1 ohmygod
sansvirus0 - 1 director
sansvirus1 - 0 bongo
sansvirus0 - 2 chuyenluat1
sansvirus5 - 4 flash
sansvirus2 - 0 gaodo
sansvirus0 - 2 tapchoico
sansvirus0 - 5 emthuonganh
sansvirus2 - 0 buithanhsang
sansvirus2 - 3 dragon
sansvirus7 - 3 caothuso1
sansvirus0 - 1 anansieukute
sansvirus0 - 2 tieuling
sansvirus1 - 0 phuc1802
sansvirus7 - 1 huydoan
sansvirus1 - 0 mrboo
sansvirus4 - 0 llawliet977
sansvirus2 - 0 duythanh102
sansvirus1 - 0 tttttttttttt
sansvirus2 - 0 nhokst2003
sansvirus1 - 0 trantri123
sansvirus3 - 0 dung0975146154
sansvirus6 - 4 jachsoon128890
sansvirus6 - 2 hungnd232
sansvirus3 - 0 gachsred
sansvirus0 - 2 blackzk
sansvirus0 - 2 yellowrain
sansvirus1 - 0 nguyenngoc9456
sansvirus4 - 0 khanhkg2021
sansvirus0 - 1 trienchill
sansvirus2 - 0 ducthang
sansvirus1 - 0 cactus
sansvirus1 - 0 nagisashiotauwu
sansvirus1 - 2 phongyeu
sansvirus3 - 2 carrytaem
sansvirus3 - 0 khongten
sansvirus0 - 1 scp106
sansvirus0 - 1 dumamay
sansvirus1 - 2 manii
sansvirus3 - 0 phamcaothanhthien
sansvirus0 - 1 tranducnam
sansvirus5 - 0 khailev111
sansvirus0 - 2 pianooo
sansvirus3 - 0 rubyyyyy
sansvirus10 - 9 sirenhead
sansvirus0 - 1 phonggaf
sansvirus8 - 1 gumball
sansvirus0 - 1 thanhthanh2k8
sansvirus1 - 5 tuong
sansvirus6 - 1 liibi
sansvirus4 - 1 longnhathaha
sansvirus1 - 0 kienpysl
sansvirus2 - 2 binhdeepfry
sansvirus2 - 0 lamdz2007
sansvirus3 - 0 duy2662
sansvirus0 - 1 silvermoon
sansvirus2 - 0 luvie
sansvirus1 - 0 quangbvcm
sansvirus3 - 1 votinh
sansvirus5 - 6 manhhothanchien
sansvirus2 - 0 cry99
sansvirus3 - 6 hoangtuhieu99
sansvirus1 - 0 conbocuoibidien
sansvirus1 - 0 thaibao123
sansvirus0 - 1 frozenqueenelsa
sansvirus0 - 2 thanhthanh2k7
sansvirus4 - 0 minhgalamnha
sansvirus3 - 3 eketao
sansvirus1 - 2 hikaru
sansvirus1 - 1 ngocluuly
sansvirus2 - 0 coconbp
sansvirus12 - 26 cudongtai
sansvirus9 - 0 trongduy
sansvirus1 - 0 thang33321
sansvirus6 - 1 nqdy01102002
sansvirus5 - 0 bauvat
sansvirus0 - 2 dangtiendung
sansvirus0 - 2 gatamky2020
sansvirus1 - 1 bluejune