gacontapta
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,000
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.88%
  • Chỉ số xã hội 160
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 năm 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gacontapta0 - 1 yukii
gacontapta0 - 1 pianooo
gacontapta4 - 0 babicala
gacontapta1 - 1 secret123
gacontapta2 - 1 yenthanh
gacontapta3 - 2 akahaizaki
gacontapta0 - 1 tuliphalan
gacontapta1 - 0 tonyus
gacontapta0 - 5 ladieubong
gacontapta21 - 21 gatamky2020
gacontapta0 - 1 sweetberry
gacontapta1 - 4 yeusinhly
gacontapta6 - 2 mqcuong2012
gacontapta2 - 2 quangthinh
gacontapta1 - 1 caothuso1
gacontapta0 - 2 anansieukute
gacontapta4 - 0 kvd3107
gacontapta9 - 19 gatamky2014
gacontapta1 - 2 manii
gacontapta12 - 10 shupapol
gacontapta2 - 1 remkeomut
gacontapta2 - 0 ricardomilos
gacontapta7 - 2 phuc1231
gacontapta1 - 0 nagato
gacontapta1 - 0 peheo
gacontapta6 - 1 dinhtuan
gacontapta1 - 0 long123456
gacontapta1 - 0 dienchuoi2526
gacontapta10 - 2 thaideptroai
gacontapta0 - 5 emthuonganh
gacontapta4 - 0 ilaschool123
gacontapta12 - 1 nguyenngoc9456
gacontapta0 - 2 yellowrain
gacontapta3 - 0 hoangkim103
gacontapta1 - 0 noobplayer
gacontapta3 - 0 bop12333454
gacontapta3 - 0 sonkhatrau
gacontapta2 - 0 domuoi
gacontapta1 - 0 ngocanh07122006
gacontapta2 - 0 ducati
gacontapta1 - 0 huytony
gacontapta3 - 2 tapchoico
gacontapta3 - 1 dunggthee
gacontapta0 - 1 director
gacontapta2 - 1 cammom
gacontapta5 - 0 trungqwer
gacontapta3 - 0 yadoriko01
gacontapta2 - 0 kienpysl
gacontapta6 - 2 sirenhead
gacontapta6 - 0 thanhzzl
gacontapta2 - 13 haicuibap
gacontapta4 - 1 stvben5
gacontapta1 - 0 na3dzxc
gacontapta29 - 0 nguyen3913aw
gacontapta1 - 0 licht
gacontapta3 - 0 meowvie
gacontapta5 - 0 dangbalam
gacontapta3 - 0 phat4148
gacontapta0 - 2 thanhthanh2k7
gacontapta1 - 0 guchiguchi
gacontapta1 - 1 supersen
gacontapta6 - 4 cuong1107
gacontapta4 - 0 minhgalamdo
gacontapta1 - 3 trongduy
gacontapta0 - 1 paradol
gacontapta0 - 5 nhatmai
gacontapta1 - 0 huyprocaro
gacontapta3 - 0 khailev111
gacontapta7 - 0 thaotruong179
gacontapta1 - 0 phucphephe
gacontapta1 - 0 uhfrhwejhhe
gacontapta0 - 1 bingan
gacontapta0 - 1 vumanhdatbcvt
gacontapta1 - 1 bexinkk
gacontapta0 - 1 hongtran6789
gacontapta1 - 0 phongca
gacontapta2 - 0 giotmua
gacontapta12 - 12 cudongtai
gacontapta7 - 1 laura99
gacontapta1 - 0 huynguyenqn123
gacontapta2 - 0 tananhss
gacontapta7 - 1 thangle
gacontapta6 - 0 cupcake123
gacontapta1 - 0 stevephuoc
gacontapta6 - 11 cfchp
gacontapta4 - 0 hungnguyen3213
gacontapta0 - 5 dangtiendung
gacontapta0 - 2 haiduong34
gacontapta1 - 0 mynno
gacontapta8 - 3 nguyenvancu
gacontapta3 - 0 thang7640
gacontapta1 - 1 trienchill
gacontapta2 - 0 julyno1st
gacontapta7 - 2 conbocuoibidien
gacontapta3 - 0 nqthacker
gacontapta1 - 2 nhabanbo
gacontapta0 - 1 hoangquan
gacontapta1 - 0 minhphat
gacontapta4 - 0 mgdsuagua
gacontapta4 - 0 tranlinggnga13